עמוד:127

ההלוויה מתחילה בהתכנסות בשערי בית העלמין . באוזני המשתתפים בהלוויה מושמע הספד - קרוב משפחה או חבר מדבר בשבחו של הנפטר ומביע צער על מותו . מקור המנהג הוא בתיאור אבלו של אברהם על מות שרה אשתו בספר בראשית : " ויבא אברהם לספר לשרה ולכנתה " : ( בראשית כג , ( 2 אחר כך עורך הטקס מבקש בשם כל הנוכחים בהלוויה סליחה מן הנפטר על מעשים רעים שאולי נעשו כלפיו על ידי מישהו מהם . עורך הטקס גם מביע מחילה בשם הנפטר על מעשים רעים שאולי עשה לאחרים , וכן משחרר אותו מן החובות שהיו לו בחייו כלפי כל בני האדם שבסביבתו . התפילות הנאמרות בהלוויה נפתחות בקטע מתוך המשנה ; " עקביא בן מהללאל אומר : הסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי עברה : " ~ : י . י * ; * t : t " t t : t ? דע מאין באת , ולאן אתה הולך , ולפני ..... מי . אתה t - עתיד ? t לתן ?• I דין • וחשבון " . 1 v : ( אבות ג , משנה א ) ; לאחר מכן נושא בנו של הנפטר תפילה ששמה "קדיש" ( ראו בהמשך . ( אם אין לנפטר בן , אביו או אחיו אומרים קדיש . כאשר הולכים אסר מיטת המת אומרים פסוקים מספר תהילים . כאשר טומנים את המת באדמה , מסירים את הטלית העוטפת את גופו וקוברים אותו רק עם התכריכים שלגופו . את הבור מכסים בתלולית עפר , ואז החזן אומר את תפילת "אל מלא רחמים : " " אל מלא רחמים שוכן במרומים , המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה , במגלות קדושים וטהורים כז : י הר - הרקיע - 1 . TT מזהירים , .. : ל . נשמת - . . [ פלוני / ת בן / בת פלוני / ת ] שהלן I-t v לעולמו , t : בעבור - ; - שאתן 1 צדקה " 1 בעד - : הזכרת t : - נשמתו . t : בגן עדן תהא t * I מנוחתו t = . לכן t •• I בעל הרחמים ? -: t יסתירהו ' ן — בסתר : ? . - כנפיו t t : לעולמים t : , ויצרר : : בצרור : - החיים ? את נשמתו " [ ... ] בתפילה זאת ישנה פנייה אל אלוהים שיקבל את נשמת הנפטר ויעניק לה חיי נצח . על פי התפיסה היהודית הדתית , בהלוויה מתחיל תהליך ההיפרדות של הנשמה מן הגוף - הגוף ילך ויירקב , ואילו הנשמה תצא ממנו ותמשיך להתקיים . בהלוויה משתתפים קרובי המת , ידידיו ומכריו , חבריו לעבודה , שכניו ואחרים . י ו ^ 1 | 1 / ? ו * על הכוהנים מוטלות הגבלות שונות הנוגעות למתים . המת נחשב לטמא , ומי שבא במגע עמו פסול מלעסוק כפולחן בכית המקדש . ומכיוון שהכוהנים עסקו בפולחן , נאסר עליהם לבוא במגע עם מתים , ואיסור זה נותר בעינו גם לאחר חורבן בית המקדש וביטול הפולחן שהתקיים בו . לאיסור זה יש יוצאים מן הכלל : - כוהן מטפל בקרובים הישירים שלו לצורכי קבורה ( אב , אם , אח , אחות לא נשואה , בן , בת , אישה . ( ומכיוון שקבורתם מוטלת עליו , הרי הם כבחינת " מת מצווה" כיחס אליו ( כלומר , מצווה עליו לקבור אותם , ולא להיעזר כאדם אחר שיבצע זאת . ( - כוהן ההולך בדרך לבדו ורואה גופת מת חייב לקבור אותו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר