עמוד:124

יחס האסלאם לגירושין באסלאם הגירושין מותרים , אך הם נתפסים כדבר שראוי לנסות להימנע ממנו . בספרות הרוךית' נאמר : " הדבר המותר , אשר שנוא ביותר בעיני אלוהים , הוא הגירושין " . שני הצדדים יכולים ליזום גירושין , אך רק הבעל יכול לבצע את מעשה הגירושין , וזאת באמצעות האמירה : "הרי את מגורשת " . השךיעה מצאה דרכים לנסות למנוע את הגירושין על ידי מתן אפשרות להתחרט - אם הגבר אומר לאשתו "הרי את מגורשת" רק פעם אחת , בני הזוג יכולים לחזור בהם לאחר תקופה של 4 חודשים ו10- ימים , כדי לוודא שאינה בהיריון . אם מתברר שהיא בהיריון , אסור לבעלה לגרשה עד ללידה . בקראן נאמה " הוי הנביא , בהכריזכם על הנשים כמגורשות , שלחו אותן עם תום תקופת ההמתנה אשר בה הן מחויבות , " [ ... ] ( סירת הגטין [ אלטלאק ] , 56 - פס' ( 1 אם אין בני הזוג חוזרים לחיות יחד , תיחשב האישה בתום התקופה לגרושה . לעומת זאת , אם הגבר חוזר על הנוסח "הרי את מגורשת" שלוש פעמים בבת אחת - אין ביכולתם של בני הזוג לחזור ולחיות יחד . . 1 באילו-נימוקים מעודדים הקרא ] והרודית ' את הנישואין ? . 2 אילו דרכי היכרות בין בני זוג קיימות בחברה המוסלמית ? . 3 מהי גישת האסלאם לריבוי נשים ? . 4 מהי גישת האסלאם לגירושין ? ואילו שיקולים עומדים , לדעתכם , בבסיסה ? DID'DS ? סרטטו סבלה כדוגמת הטבלה שלפניכם וסכמו בה את הנימוקים שבהם מעודדת כל אחת מהדתות את הנישואין . עמדו על הדמיון והשוני בנימוקים אלה . ביהדות בנצרות באסלאם dd 3 מסמלת הסבעת בטקס הנישואין היהודי בזרם האורתודוקסי ? מה היא מסמלת בסקס שנערך בזרם הרפורמי ביהדות ? מה היא מסמלת בסקס הנישואין הנוצרי ? 0 השוו את גישתן של ההלכה ביהדות ושל השריעה באסלאם לריבוי נשים . עמדו על השינויים שחלו בגישה לריבוי נשים בשתי דתות אלה . ם השוו את גישתן של שלוש הדתות לגירושין . 0 חפשו בספרי עזר או ברשת האינטתס מידע נוסף על טקס החינה ביהדות ובאסלאם . עמדו על גלגוליו של הטקס במהלך הדורות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר