עמוד:122

על העקד חותמים בני הזוג המתארסים והאפוטרופוס שהאישה ממנה לעצמה , בדרך כלל אביה . כן חותמים עליו שני עדים , על המאדיון להביא את העקד לבית הדין השךעי ( ההלכתי ) בהקדם , לשם אישור . מלבד חתימת העקד כולל טקס האירוסין מוזיקה , ריקודים וכיבוד . בטקס זה הארוס עונד טבעת על אצבע בידה הימנית של ארוסתו ומעניק לה מתנה - שרשרת או צמיד עשויים זהב . אורכה של תקופת האירוסין יכול לנוע מכמה חודשים עד כמה שנים , והוא נקבע על ידי המשפחות . השיקולים הכרוכים בקביעתה קשורים בעיסוקיהם של בני הזוג ( למשל , בלימודיהם , ( וכן בשיקולים כלכליים . בתום תקופת האירוסין נערך טקס הנישואין . משמעותו הדתית של הטקס היא בהכרזה הפומבית על הזוג כנשוי . לקראת הנישואין רוכשים החתן והכלה ציוד לביתם ובגדים חגיגיים לטקס . יש הנוהגים לערוך טקסים מקדימים לנישואין - למשל , טקס החינה ( ראו תיאורו בסוף הפרק . ( בחברות מוסלמיות מסוימות נוהגים לקיים כמה ערבי שמחה הכוללים שירים וריקודים לפני החתונה , בחוג המשפחה הקרובה . בחוגים דתיים מאוד , אין נוהגים לשלב בטקסים ריקודים וכלי נגינה אלא מסתפקים במקהלת גברים ששרה שירי דת . ריבוי נשים כאסלאם האסלאם מתיר את הפוליגמיה , אך מסתייג ממנה . לגבר מותר לשאת ארבע נשים במקביל , אך האסלאם מתנה את ריבוי הנשים בכך שהגבר ינהג בנשותיו בצדק ובכך שיוכל לפרנס את כולן . כתוב בלןןאן : [ ... ]" הינשאו לנשים הטובות בעיניכם , לשתים , ולשלוש , ולארבע . ואם חוששים אתם פן לא תוכלו לעשות צדק , הינשאו לאחת " [ ... ] ( סורת הנשים [ אלנסאא , 4 - [' פס ( 3 1 בפסוק אחר בולטת עוד יותר ההסתייגות מפוליגמיה : " לעולם לא תוכלו לעשות צדק בין הנשים , אף אם תשתדלו " [ ... ] ( סירת הנשים 1 אלנסאאי ] , 4 - פס ' ( 129 המ ^ תי מחמד עבדה , מחשובי הוגי הדעות המוסלמים במאה ה , 19- התייחס לריבוי הנשים בהסתייגות . עבדה טען שכוונת הקראן היא להטיל הגבלות קשות על ריבוי נשים ולהתיר זאת רק במקרים מיוחדים , כמו במקרה של עקרות האישה . לטענתו , קשה מאוד לגבר לנהוג בצדק עם נשותיו ולהימנע מלקפח אחת מהן , ולכן הוא הזהיר מפני האיבה והקנאה העלולות להתפתח בין הנשים ובין ילדיהן . עבדה אף טען כי יחסים עכורים אלה בתוך המשפחה משפיעים לרעה על החברה כולה > עלפי ; תפסיו אלעןךאן אלחכים , ןדא מלומד ךשיד , כרך , 4 עמי . ( 349 טקס התונה מוסלמי בלבנון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר