עמוד:118

יחסה של היהדות לגירושין ביהדות קיימות גישות שונות לגירושין , כלומר להתרת קשר הנישואין . בעבר היו חכמים שטענו כי מותר לגבר לגרש את אשתו מכל סיבה הנראית לו , למשל : אם שרפה את התבשיל שהכינה עבורו או אם מצא אישה יפה ממנה . חכמים אחרים טענו כי יש להקשות על הגבר לגרש את אשתו , והם הסתמכו על דברי ר' אלעזר בתלמוד : " כל המגרש את אשתו ראשונה , אפילו מזבח מוריד עליו דמעות" ( תלמוד בבלי , סנהדרין , \\ ע " א . < ההלכה קבעה כללים לגירושין . מכיוון שאת הקידושין מבצע הגבר , גם הגירושין מתבצעים על ידיו . הגבר המתגרש צריך לחתום על מסמך הקרוי "גט , " שלו נוסח עתיק והוא כולל את המשפט : " הרי את מיתרת לכל אדם " . קבלת הגט משחררת אותו ממחויבותו לאשתו , ואת אשתו - ממחויבותה כלפיו . למרות שרק הגבר יכול להתיר את קשר הנישואין , מותר גם לאישה לתבוע את התרתו בבית הדין , ועל הדיינים לקבוע האם יש להשפיע על הבעל לשחרר את אשתו מן הנישואין . לאישה היהודייה קשה , אם כן , יותר להשתחרר מנישואין מאשר לגבר , ומצב זה מאפשר לגברים להפעיל לחצים על נשותיהם בתמורה למתן גט . מאז היווסדה ראתה הכנסייה הן בהקמת המשפחה והן בנזירות שתי צורות חיים אפשריות . שורשיה של הנזירות מצויים בקבוצות מיעוט של יהודים מתקופת בית המקדש השני . תומכי הנזירות קשרו את היצר המיני ואת יחסי האישות לחטאם של אדם וחוה , שהטביע , על פי השקפה נוצרית נפוצה , בכל בני המין האנושי חותם של רוע . תומכי הנזירות ראו בישוע אדם שנמנע מיחסי אישות , ולכן הציגו את ההימנעות מנישואין כהליכה בדרכו . כ , כתחת : nc ט \ ב להתחבר כמשואיף תומכי הנזירות לא שאפו לכפות אותה על כל הקהל הנוצרי , שכן הם הכירו בכך שרוב בני האדם אינם יכולים להימנע מיחסי אישות . פאולוס , אשר הוא עצמו בחר בחיי רווקות , נימק זאת : " אבל אם אינם יכולים לכבש את יצרם - שיתרותני ; מוטב לשאת אשה מלבער בתאוה " . ( האיגרת הראשונה אל הקורינתיים ז , ( 9 . 1 באילו נימוקים מעודדת היהדות המסורתית את הנישואין ? ובאילו- דימויים היא משתמשת לתיאור הקשר בין בני הזוג ? . 2 אילו- תפיסות של קשר הנישואין קיימות ביהדות כיום ? ומהו ההבדל ביניהן ? . 3 מהו תוכן ההסכם הנחתם בין בני הזוג לפני נישואיהם ? מהי חשיבותו ? אילו- חובות הדדיים נוספים בין בני הזוג הנישאים ניסחו פוסקי ההלכה ? . 4 קיימים הסברים שונים למנהג שבירת הכוס בחתונה היהודית . הציגו שניים מהם . . 5 מהי גישתה של ההלכה לריבוי נשים ? . 6 אילו- גישות קיימות ביהדות לגירושין ? אילו- שיקולים עומדים בבסיסן ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר