עמוד:117

חידושים כטקסי נישואין כיהדות טקס הנישואין הנערך על פי ההלכה מקובל כיום על חלק גדול מהציבור היהודי בישראל , אולם בקרב יהודי העולם רבים אינם עורכים אותו יותר ; את מקומו תופסים במקרים רבים טקסים שנוצרו על ידי הזרם הקונסרבטיבי והזרם הרפורמי . במדינת ישראל , טקס הנישואין הנערך על פי ההלכה הוא היחיד הנחשב תקף לגבי היהודים , אך המדינה מכירה בנישואין שנערכו במדינות אחרות בטקסים רפורמיים וקונסרבטיביים ואף בנישואין אזרחיים , כלומר בנישואין שנערכו בחו"ל על פי חוקי המדינה שבה נישאו בני הזוג . אזרחים ישראליים המעוניינים להינשא בנישואין אזרחיים עושים זאת במדינות אחרות . בציבור היהודי בישראל קיים ויכוח בשאלת הנהגת נישואין אזרחיים . בטקסי הנישואין הנערכים על ידי הרבנים הקונסרבטיבים והרפורמים , וגם באלה שעורכים רבנים אורתודוקסים מסוימים , מוסכם שתוקפם ועוצמתם של הקידושין נובעים מן ההדדיות שבאמירות . בטקס הנערך בזרם הרפורמי , ולעתים גם בזרם הקונסרבטיבי , החתן מעניק טבעת לכלה והכלה מעניקה טבעת לחתן . החלפת הטבעות היא סמל לשוויון . עקרון השוויון בא לידי ביטוי גם בנוסח של הכתובה , שהיא הצהרה של שני בני הזוג על מחויבותם ההדדית להקים משפחה . הזרם הרפורמי גורס כי על בני הזוג להיות מעורבים בעיצוב הטקס , כדי שישקף את אופיים ואת אופי הקשר ביניהם . בני הזוג מוזמנים ליטול חלק בעיצוב הכתובה יחד עם הרב המדריך ומנחה אותם - הם מעורבים בבחירת נוסחים שונים של ברכות , בשילוב ברכות של בני המשפחה , ובהוספת קטעי קריאה ושירה המבטאים אותם ואת עולמם הרוחני . ריבוי נשים כיהדות לאישה היהודייה מותר להינשא לגבר אחד , וההלכה אוסרת עליה בחומרה לקיים יחסי קירבה כלשהם עם גבר אחר בהיותה נשואה . לגבר היהודי , לעומת זאת , ההלכה מתירה עקרונית את הביגמיה , כלומר נשיאת אישה שנייה . אך למרות ההיתר , מאז שנת 1000 בקירוב נמנעו היהודים שחיו בארצות נוצריות לשאת למעלה מאישה אחת . הדבר קרה בעקבות תקנה שנתקנה ביהדות , האוסרת על נשיאת אישה שנייה . את התקנה מייחסת המסורת היהודית לאחד מחשובי הרבנים באירופה , הרגמ"ה - רבנו גרשום " מאור הגולה . " מדוע נוצרה התקנה ! אחת הסיבות לכך היא שלנוצרים הותרו רק נישואין מונוגמ"ם ( כלומר , נישואין בין גבר אחד לאישה אחת . ( מכיוון שהיהודים יכלו להתחתן עם אישה שנייה , האשימו הנוצרים את היהדות בכך שהיא מתירה ניאוף , כלומר מתירה קיום יחסי מין אסורים , ויש הסוברים שהתקנה נועדה למנוע מהנוצרים את האפשרות להאשים בכך את היהודים . אחרים רואים בתקנה דוגמה לעלייתו של מעמד הנשים . השקפה שלישית אומרת כי התקנה היא דוגמה להשפעה נוצרית על המיעוט היהודי באירופה . כיום מקובלת תקנת רבנו גרשום על כל הקהילות היהודיות בעולם , ובמדינת ישראל נחקק חוק האוסר ביגמיה . ועם זאת , בתנאים נדירים מותר לגבר לשאת אישה שנייה , וזאת בהסכמת 100 רבנים . לדוגמה : במצב שבו חלתה האישה במחלת נפש והגבר אינו יכול לקיים עמה חיים תקינים , אך גם אינו יכול להתגרש ממנה ( משום שחולת נפש נחשבת למי שאינה יכולה להחליט שרצונה בגירושין . ( לאישה , לעומת זאת , אין אפשרות לקבל היתר כזה מרבנים בשום מקרה , והיא לא תוכל להינשא בשנית בטרם התגרשה מבן זוגה הקודם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר