עמוד:116

בחלקו השני של הטקס הרב מברך שבע ברכות על כוס יין שנייה . הברכות " - ברוך ' T אתה T - ה , ' א ?? להינו ?• מלך ' V 7 העולם , T T בורא " פרי 1 הגפן - " . "ברוך T אתה T ~ ה , ' א להינו מלך 77 העולם , T T שהכל ~ V ברא ' ' TT לכבודו - " . "ברון אתה ה , ' אלהינו מלך העולם , יוצר האדם - " . "ברוך ' t אתה t - ה , ' א להינו •• מלך 7 : ' העולם , t t אשר 7 - ; יצר - t את האדם tt t בצלמו : - : בצלם ?;? : ? . דמות : תבניתו 1 - , והתקין *• לו ממנו י : ב נין - : י עדי : •• עד . ברוך t אתה t - ה , ' יוצר •• האדם - ' " . tt t "שוש תשיש ? t ותגל " t : העקרה : t — ו + ד בקבוץ ' ' ? : בניה t 7 t לתוכה r : בשמחה : . t : ברוך T י אתה T - ה . , ' משמח .. ציון I . בבניה - " . T 7 T : "שמרו תשמח רעים האהובים כשמחך יציךןל בגן עדן מקןךם . ברוך אתה ה , ' משמרו חתן וכלה - " . "ברוך אתה ה , ' אלהינו מלןל העולם , אשר ברא ששון ושמחה , חתן וכלה , גילה , רנה , דיצה ורודוה , אהבה ואחוה , ושלום ורעות . מהרה הי אלהינו , [ עוד ] ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה , קול חתן וקול כלה , קול מצהלות חתנים מחפתם tt \ ונערים ? t : ממשתה ? ? : •• נגינתם . tt t ? : ברוך אתה r - ה , ' משמח ? - " -: החתן ' rr ; עם ? הכלה " " . t אחרי אמירת שבע הברכות מקיימים מנהג עתיק - שבירת כוס : החתן מנפץ ברגלו הימנית כוס זכוכית . אחרי כן נערכת סעודה חגיגית , שבה חוזרים על שבע הברכות ולאחר מכן רוקדים , שרים ומנגנים . על שבירת תנוס בחתונה היהודית , ועל משמעותה שבורת המק על ידי החתן נראית כעם כמנהג » ר / י 7 י של חתתה יהודית , להיא מוצגת כזכר בית המקדש . המחקר מלמד שמקובל לראות זיקה בץ שבירת הכוס לחורבן החל מן המאה ה , 14- אך שורשיו של המנהג עתיקים הרבה יותר . לפיכך נתנו החוקרים הסברים נוספים למנהג . אחד מהם היה האמונה ששבירת הכוס מסלקת שדים ומזיקים , העלולים לפגוע בבני הזוג בעת שמחתם . על פי הסבר אחר שבירת הכוס מסמלת את העובדה שהנישואין הם פעולה בלתי הפיכה - עם נישואיה הכלה הופכת לאישה והיא לא תוכל לחזור למצבה הקודם . הסבר אחר אומר ששבירת הכוס מסמלת את שבירת השייכות של הכלה למשפחת המוצא שלה , כחלק מהתקשרותה החדשה עם משפחת בעלה . שבירת כוס כמהלך סקס הנישואין מקובלת גם בקרב קהילות לא יהודיות מסוימות , והיא מעידה על כך שהסמליות הקשורה בה היא כלל אנושית . לדוגמה , יש קהילות מוסלמיות שבהן שוברים כוס כשהחתן והכלה נכנסים לחדרם המשותף . כאן השכירה מסמלת את המעבר של הכלה לחיי נישואין ופוריות . בתקופתנו נוהגים הן רבנים העורכים נישואין והן זוגות נישאים להעניק משמעויות נוספות למנהג שבירת הכוס . לדוגמה , בחתונתם של זוג יהודים בארצות הברית הוסבר המנהג על ירי כני הזוג עצמם כזכר לבני העם היהודי שנספו בשואה . בני הזוג קישרו , אם כן , את שבירת הכוס לחורבן בן זמננו ולא לחורבן בית המקדש , שהתרחש לפני אלפיים שנה . הרב קשר את שבירת הכוס לשבריריותם של חיי אנוש בכלל , שיש לזכור אותה גם ברגעי שמחה . טקס נישואין בישראל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר