עמוד:114

היהדות מעודדת את כל בני הקהילה להינשא , ואין בה קבוצת מאמינים הפטורה מנישואין - גם מנהיגי דת וגם תלמידי חכמים חייבים להקים משפחה , ובדרך כלל המסורת מורה לתלמידי חכמים לחלק את זמנם בין לימוד תורה לבין מילוי חובותיהם המשפחתיות . ( עם זאת , יש לציין שבתקופת בית המקדש השני היו בעם היהודי קבוצות מיעוט שדגלו בחיי רווקות , אך דרכן לא נתקבלה על ידי הרוב ( . חיוב הנישואין בא לידי ביטוי גם באמונה שלאלוהים יש חלק במציאת בן זוג לכל אדם . בתלמוד נאמר : " בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת : בת פלוני לפלוני " ( תלמוד בבלי , מועד קטן יח , ב < בספרות האגדה מסופר על אישה רומית שבאה ושאלה יהודי : " מה עושה האל שלכם אחרי שסיים כל כך מהר לברוא את העולם "! " הוא מזווג זיווגים " , ענה לה . " מה הבעיה לזווג זיווגים "? אמרה האישה בלעג . אמר לה : "זה קשה לא פחות מלקרוע את ים סוף לשניים " . כדי להוכיח לרב שטעה , לקחה האישה הרומית אלף גברים עבדים ואלף נשים ע \ פחות , יצרה זוגות והשיאה אותם זה לזה . מיד לאחר מכן פרצו מריבות וסכסוכים וכל הזוגות נפרדו והתפרקו . אז הודתה האישה שאכן קשה מלאכת הזיווג . ( על פי בראשית רבה [ וילנא , [ פרשה סרו ד " ה ד ) כתובה , חופה וקידושין בתורה לא מופיעים חוקים הנוגעים לנישואין באופן מסודר ומפורש . נראה כי החקיקה המקראית הסכימה עם רוב נהגי הנישואין שהיו קיימים בזמנה , ורק בעניינים שבהם רצתה לשנות נוהג קיים מופיע חוק . החקיקה המפורשת והמורחבת בנושא הנישואין מופיעה בעיקר במשנה ובתלמוד , במסכת "קידושין . " ה"קידושין" הם המעשה הקושר את האישה לבן זוגה , מעשה שבעקבותיו היא רשאית לקיים חיים משותפים רק עמו . על פי החוק המקורי הגבר מקדש האישה על ידי כך שהוא מעניק לה סכום כסף ( או שווה כסף , ( והיא מצהירה על הסכמתה לקבלו לו קידושין . מאז ימי הביניים נהוג שהגבר מקדש את האישה באמצעות הענקת טבעת שעליו לקנות בכספו . ( במקור התבצעו הקידושין באמצעות כתיבה ומסירה של שטר מיוחד , אך נוהג זה התבטל , משום שללא העברת מתנה מכובדת מהגבר לידי האישה נראה הדבר כזלזול בכבודה של הכלה ( . כדי לערוך קידושין אין צורך במניין . די בחתן ובכלה ( או בנציגיהם ) ובשני עדים . למרות זאת עורכים קידושין במניין לפחות , וזאת מכמה סיבות : כדי לומר "שבע ברכות" שמברכים בחופה ( ראו בהמשך , ( וכמובן , מפאת הכבוד למעמד וכדי לשמח את החתן והכלה . תפקיד הרב המסדר את הקידושין הוא לוודא שהגבר והאישה הקפידו לערוך את הטקס על פי החוק הדתי , וכי הטקס תקף . כתובה משנות ה80- ש 7 המאה ה , 20- ישראל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר