עמוד:106

המילה נאסלאם האסלאם מחייב למול את הבנים הנולדים עד הגיעם לגיל . 13 בדרך כלל הבנים נימולים עוד בינקותם . מקורה של החובה בסנה , באמונה שהנביא מחמד נולד נימול . חובה זאת מחוזקת על ידי האמונה שאברהם , אבי האמונה באל אחד , נימול בהיותו בן 80 שנה . ההלכה המוסלמית מתירה רק לגבר שנימול לשחוט בשר . רק גבר שנימול רשאי להתחתן , ורק תפילתו של הנימול מתקבלת על ידי אלוהים , משום שהמילה היא המאפשרת למוסלמי לעמוד בכללי הטהרה הנדרשת לקראת התפילה . . 1 אילו- תכנים דתיים על ההורה להשמיע באוזני ילדו מיד עם לידתו ? כיצד מנומקת חובה זאת ? . 2 מהו מקורו של 0 קס התחניכ ? ומה הוא כולל ? . 3 מדוע שוחטים כבש בטקס העקיקה ? . 4 אילו כוונות מלוות , לדעתכם , את מתן הצדקה במשקל שערות ראשו של התינוק ? DIS'DS ם כיצד משולבים פסוקים ממזמור קכ " ח בספר תהילים בטקסים הנערכים לאחר הלידה ביהדות ובנצרות ? מדוע , לדעתכם , נבחרו פסוקים אלה להקראה בטקסים הנערכים לאחר הלידה ? 0 מהו השוני בין משמעותה של המילה ביהדות למשמעותה באסלאם ? מהו יחסה של הנצרות למילה ? 0 בטקסים הנערכים לתינוקות ביהדות ובאסלאם ק"ם מרכיב של פדיון . ממי פודים את התינוק בכל אחת מן הדתות , וכיצד ? ? באילו- א 1 פנים בא לידי ביטוי בשלוש הדתות החשש מפני פגיעתם של כוחות שליליים , כמו השטן והשדים , בתינוקות ? איזה דימיון ק"ם בין הדתות בדרכים שבהן מתאמצים לגרש כוחות אלה מסביבתו של התינוק ? 0 בקראן נאמר : "הרכוש והבנים הם חמודות העולם הזה , " [ ... ] ( סו-רת המערה נאלכהף ] , 18 - פס ' . ( 46 מהו הדמיון בין כוונתו של פסוק זה לבין הנאמר בתהילים קכ"ח ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר