עמוד:97

בתנ"ן לא מופיעה תשובת האל , אבל על פי ספרות המדרש ענה אלוהים לאליהו שעליו ( על אליהו ) לוודא שבני ישראל לא יפרו לעולם את בריתם עמו ( עם אלוהים , ( ולכן תפקידו לבקר כל תינוק שייוולד במהלך הדורות ולוודא שהוא מוכנס בבריתו של אברהם אבינו . והמדרש מוסיף : " חייך שאין עושין ברית מילה עד שאתה רואה בעיניך" ( פרקי דרב » אליעזר - "רוורב , " פרק כיירו ) על פי מדרש זה נוצר עוד כיבוד הניתן במהלך טקס המילה לאחד האורחים - הנסת התינוק על "כיסא אליהו , " ככתוב : "מכאן התקינו חכמים לעשות כסא אחד מכובד למלאך הברית , שנקרא אליהו ז " ל מלאך הברית" ( שם , שם . ( פדיון הכן טקס נוסף הנערך לבן הראשון הנולד לאמו הוא פדיון הבן . על פי התורה נצטוו בני ישראל ליעד כל בן בכור לעיסוק בעבודת האל . בכך היו אמורים להודות לאל על כך שהציל את בניהם בעת שהמיט מכת בכורות על מצרים . ואולם , מאחר שרוב בני ישראל שהלכו במדבר חטאו והשתתפו בבניית עגל הזהב בזמן שהותו של משה על הר סיני , פסל האל את בניהם מעיסוק בפולחן . רק בני שבט לוי , שלא השתתפו בבניית העגל , נבחרו לעסוק בפולחן ככוהנים וכלוויים . על שאר בני ישראל ציווה האל לפדות את בניהם , כלומר לשלם תמורת שחרור בניהם הבכורים מהחובה להקדיש עצמם לעבודת האל . הלוויים והכוהנים אינם חייבים לפדות את בניהם . טקס פדיון הבן נערך לכל בן בכור לאמו . על אביו לפדות אותו בהגיעו לגיל חודש , באמצעות מתן חמישה שקלי כסף לכוהן . ( חשוב להדגיש כי בתקופת המקרא היה זה סכום ניכר , הגבוה בהרבה מערכם של 5 שקלים בימינו (! מצווה זאת נוהגים לקיים בטקס חגיגי , שנלווית אליו סעודת מצווה . במהלך הטקס האב אומר לכוהן : " חפץ אני לפדות את בני , והא לןל ימי פדיונו שנתחיבתי מן התורה " . הטקס מתקיים רק בימי חול , מכיוון שבשבת אסורה העברת כספים . טקס זה מקובל כיום בעיקר בקרב שומרי המצוות . מצוות המילה בחברה היהודית בימינו בין המצוות שהיהודי חייב בהן , נראה שמצוות המילה נשמרת ומקוימת יותר מכל מצווה אחרת . ולא רק שומרי המצוות אלא גם רוב היהודים החילוניים מקיימים מצווה זאת . כיום נשמעים בחברה היהודית קולות מעטים המתנגדים לקיום המילה וטוענים כי אין לבצע פעולה ניתוחית , שמטבעה כרוכה בסיכון מסוים , אם אין לה סיבה רפואית . מאידך גיסא יש עדויות לכך שגברים נימולים , יהודים ומוסלמים , חשופים פחות למחלת הסרטן באיבר המין . לכן מקובלת כיום המילה מסיבות רפואיות גם בקרב חלק מהגברים הנוצרים בארצות המערב . " כיסא אליהו , " זאב רבן , ארץ ישראל , תחילת המאה ה20-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר