עמוד:96

התלמוד מדגיש את השלמות שהנימול מגיע אליה דווקא כעקבות הסרת העוךלה מגופו " . גדולה מילה שכל המצוות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל" ( תוספתא , נדרים ב , ו . ( כלומר , קיום מצוות המילה מעניקה ליהודי שלמות מן הבחינה הדתית . חשוב לציין , עם זאת , שגם אם לא נימול - התינוק נחשב ליהודי , ובבגרותו יהיה חייב לקיים כמעט את כל המצוות . בתורה כתוב : arm * אברהם את יצחק בנו בן שמנת ; מים כאשר צוה אתו אלהים " : ( בראשית ( 4 1 x 1 לפיכך נקבע כי המילה תיעשה ביום השמיני לאחר הלידה . מצווה לבצע את המילה אף בשבת וביום הכיפורים , אך אם התינוק אינו בריא מותר לדחותה . בתורה כתוב : "ובן I V שמנת : ימים ? T ימול 1 לכם T- ? . T כל זכר " T T ( בראשית , יז . ( 12 לכן משתדלים לבצע את המילה בשעות היום , כלומר לפני רדת החשכה . בטקס גם מכריזים על שמו של התינוק . את המילה עורך מוהל - אדם שלמד את הכללים ההלכתיים והרפואיים הכרוכים בביצועה . ( על תפקיד המוהל ראו בספר "אל אחד ושלוש דתות , " עמ' . ( 108 את ברית המילה יש לערוך במניין , אך גם אם אין מניין מקיימים את מצוות המילה בעיתה . כאשר כל מכניסים את התינוק לאולם - נהוג לקום , כנאמר : "ויעמד ה ^ ם בברית" ( מלכים ב דו , 13 ואז הכול מברכים בקול רם : "ברוך הבא " . בשל חשיבותה של מצוות המילה נהוג לשתף בה את הקרואים . הכיבוד הראשון ניתן לעתים לזוג צעיר העומד להינשא . הכלה המיועדת מקבלת את התינוק מאמו והיא נכנסת עמו למקום שבו ייערך הטקס . נשיאת התינוק מבטאת את התקווה שלאחר נישואיה תזכה אף היא בבן . הכבוד הגדול ביותר נופל בחלקו של הסנדק - אדם הנחשב לשותף בגידול הילד ובחינוכו וקיבל עליו אחריות למקרה שהוריו ימותו לפני שיגיע לבגרות . בעת ביצוע המילה , הסנדק מחזיק את התינוק על ברכיו . בטקס ברית המילה קיים מנהג להעמיד כיסא מפואר לאליהו הנביא , הנחשב לפי המסורת לנוכח בכל ברית ולשומרם של הנימולים . מקור המנהג הוא במדרש המספר כי אלוהים הטיל על אליהו את התפקיד לבקר כל תינוק שנימול . יסודו של המדרש בדברים שאמר אליהו לאלוהים במהלך מאבקו בפולחן האלילים בממלכת ישראל : " ויאמר לןנא קנאתי לה' אלהי צבאות כי }> זבו בריתן : בני ישראל את מזבחתין : הרסו ואת נביאיןל הרגו בדוךב ואותר אני לבדי ויבקשו את נפשי ללןחתה " : ( מלכים א יט . ( 14 , טקס ברית מילה , רחובות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר