עמוד:91

את קדושתה של ירושלים חיזקה גם התפיסה שהנוצרים הם יורשיו של עם ישראל , שירושלים הייתה בירתו - לכן ראו המלכים הצלבנים את עצמם כיורשי מלכי בית דוד . הנצרות גם ראתה בפסוקים שונים בכתבי הקודש ציווי להפוך את ירושלים לעיר נוצרית . לדוגמה , בנבואות של ישעיהו מופיע הפסוק "כי מעיון תצא תורה וךבר ה' מירושל י ם " : ( ישעיהו ב , . 13 דבר ה' נתפס בנצרות כציווי להאמין בישוע וללכת בדרכו . ^ 7 / fatti על הערצת ירת ירושלים י בנצרות כנצרות קיימים ביטויים רכים להערצת ירושלים ולגעגועים אליה . השיר "ירושלים עיר ברוכה , " שנכתב בידי מחבר אלמוני כמאה ה , 8- מבטא זאת : ירושלים עיר ברוכה תתרפקעל נעל , כשמה היא , חזון שלום / הב טהור כל חובותיה נבנית מעל בשמי רקיע / הב / קוק < ppm > לה ההומות . באבני בניין חיות שעריה אבן חן מלאכים לה לעטרת לרווחה פתוחים לכל בני לוויה לחופתה . בם ו ב / כ / ת בוטה חדשה יוךךה ממעל כל שלמען המשיח אלי ץךש הכלולות , התייסר וגם 0 בל נכונה לנישואיה כאן על פני האדמה . ( תרג 1 ם : פרופי אמנון לערר ) בשיר זה באים לידי ביטוי כמה מן המרכיבים ביחסה של הנצרות אל ירושלים : - במזרח הקדום רווחה האמונה שלערים מסוימות הקיימות על פני האדמה יש ערים מקבילות בשמים . ביטויו של רעיון זה בנצרות , כמו גם ביהדות ובאסלאם , הוא שלעיר ירושלים יש מקבילה שמימית - ירושלים של מעלה . - הנצרות ראתה את ירושלים כדימוי של קהל הנוצרים , כלומר של הכנסייה הנוצרית ; והכנסייה נחשבה לכלתו של ישוע המשיח , בן האלוהים . ומכיוון שנתפסה ככלה , תוארה ירושלים בנצרות כמקושטת כאבני חן ובזהב . - וכפי שכבר ראינו , ירושלים נתפסת בנצרות כעיר שבה התייסר ישויע בדרכו האחרונה , וכה נצלב . לאחר ההתנצרות של האימפריה הרומית , במאה ה4- לספירה , כנו שליטיה בירושלים כנסיות רכות ושיוו לה אופי נוצרי . לפיכך העיר מתוארת בשיר כעירו של המשיח . • * . 1 בפרק השני של שער זה קראתם על חשיבותה של ירושלים באסלאם , ובפרק זה - על חשיבותה של העיר ביהדות ובנצרות . אילו מוטיבים משותפים יש לקדושתה של ירושלים בשלוש הדתות ? . 2 בפרק השני ובפרק השלישי קראתם תיאורים שונים של העיר ירושלים , שנכתבו בידי כותבים שונים בימי הביניים . אילו- תחושות מביעים מחברי הקסעים בני שלוש הדתות כלפי ירושלים ? . 3 האם מו-כרים לכם שירי שבח וגעגוע לירושלים , שנכתבו במאות האחרונות ? בחרו שניים מתוכם והשוו- את תוכנם לתוכן השירים המופיעים בשני הפרקים שקראתם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר