עמוד:82

על קדושתו של הר הכית כיהדות ירושלים , ובליבה בית המקדש , היא העיר הקדושה ביותר ליהודים , עיר שהפכה לסמל דתי ולאומי לעם היהודי . את סמליותה הדתית העיר שואבת מהיותה מרכז פולחני של עם ישראל בעברה הקדום , וסמליותה הלאומית נובעת מכך שהייתה עיר הבירה של כל שבטי ישראל בימי המלכים דוד ושלמה . על פי המסורת , קבע בה דוד המלך את מקום בית המקדש , וזאת משתי סיבות : העיר הייתה מרכז שלטונו הפוליטי , והיא שכנה מחוץ לנחלותיהם של שבטי ישראל . כך יכלה לשמש כעיר בירה לכולם . בנו של המלך דוד - המלך שלמה - בנה את בית המקדש . בית המקדש נבנה על הר המוןיה , שקדושתו נובעת מכמה מסורות : ? על פי האמור בספר בראשית , אברהם נצטווה לעקוד את בנו יצחק על אחד ההרים ב"ארץ המוריה" ( בראשית כב , . ( 2 לפיכך , האיסור המונותאיסטי להקריב קורבנות אדם נקשר בהר המוריה . ? על פי ספרות המדרש , הר מוריה נקשר גם לבריאת אדם הראשון : " חיבה יתירה חיבב הקב"ה לאדם הראשון , שבראו ממקום טהור וקדוש , ומאיזה מקום ללןחו - ממקום בית המקדש" ( פרקי 1 רבי אליעזר , 4 המשנה מייחסת להר המוריה קדושה באמצעות קישורו לבריאת העולם . על פי המסורת היהודית , מצויה בו אבן השתייה שעליה הושתת , נוסד , העולם בזמן הבריאה . ? לקדושתו של הר הבית יש גם משמעות אוניברסלית , כלל עולמית . בנבואת ישעיהו מופיעה התקווה להפיכת בית המקדש בירושלים למרכז מונותאיסטי כלל עולמי : " הדבר TT אשר V - ; חזה T T ישעיהו Y * : - : מ ' אמוץ 1 t על יהודה T : וירושלם : T T ? והיה T T / באחרית ? - ; - ; הימים 'X - נכון ' T יהיה V : הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגוים : והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל י בית אלהי . * / a ויךנו מדרכיו ונלכה בא ך חתיו ט מעיון תעא תורה וךבר ה' מירושלם " : ( ישעיה ב ( 3-1 , מתחם הר הבית מאציל מקדושתו על ירושלים כולה . מאז חורבן בית המקדש ( במאה ה1- לספירה , ( ויציאת חלקו הגדול של עם ישראל מארצו לגלות ( במאה ה2- לספירה , ( הפכה ירושלים למוקד תקוותו של העם היהודי לגאולה . ירושלים הפכה לסמל של כנסת ישראל , כלומר של עם ישראל , הלובש דמות נשית שנחשבת לכלתו של האל . על פי האמונה היהודית תחזור ירושלים להיות מרכז דתי ולאומי לאחר שהמשיח יקבץ את היהודים לארץ מכל הארצות שבהן היו מפוזרים במשך מאות שנים . על פי החזון המשיחי עתידה העיר לשמש גס מקום המשפט האלוהי , שייערך ביום הדין לכל בני האדם ( על יום הדין ראו בפרק הרביעי בספר "אל אחד ושלוש דתות , " בפרק "יסודות האמונה . ( "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר