עמוד:81

" כית ה' נלך" - העלייה לרגל לירושלים נעכר ובהווה חג פסח הוא , כאמור , אחד משלושת הךגלים - שלושת החגים שהתורה מצווה על בני ישראל לעלות בהם ברגל לבית המקדש י בירושלים . בספר שמות נאמה "שלש : t רגלים ? t תחג t לי בשנה : TT- את - - . חג - המעות - תשמר שבעת ימים תאכל מעות כאשר עו יתזל למועד חדש האביב כי בו יעאת ממצרים ולא יראו פני - - . Tr-. . : ? : I ? ? ? v : . *? - T t • tt t ? - t t ?? : ? t : ךילןם : וחג הלןעיר בכורי מעשין : אשר תזרע בשךה וחג האסף בעאת השנה באספן : את מעשיןל מן השדה : שלש פעמים בשנה יראה כל זכנוךןל אל פני האדן ה " : ' ( שמות ( 17-14 ;? לאחר חורבנו של בית המקדש פסקו היהודים לעלות להר הבית . פוסקי הלכה שונים קבעו שאין לדעת היכן בדיוק היה מקומם של חלקים מבית המקדש שהתורה הטילה הגבלות כניסה אליהם על מי שאינם כוהנים , ולכן הם אסרו את העלייה למתחם כולו . גישה זאת הייתה מקובלת במשך מאות שנים , אך בעשרות השנים האחרונות קבעו פוסקים אחרים כי מותר לבקר באזורים מסוימים על ההר . למוקד העלייה לרגל לירושלים בדורות שמאז חורבן בית המקדש הפך הכותל המערבי - שריד מן החומה שהקיפה את בית המקדש . עד היום יהודים מן הארץ ומן התפוצות נוהגים לבוא אליו ולהתפלל למרגלותיו . גם בימינו יהודים רבים עולים לירושלים בפסח . אחד ממוקדי ההתכנסות בעיר בחג הוא רחבת הכותל , שבה מתקיימת "ברכת כוהנים" ב3- מועדים בשנה - בסוכות , בפסח ובשבועות - בנוכחות קהל של אלפים . * . 1 כיצד מנמקת התורה את חובתם של בני ישראל לחגוג את חג הפסח ? . 2 כיצד קיימו בני ישראל את המצווה לחגוג את חג הפסח כשבית המקדש היה קיים ? כיצד קיימו את המצווה מאז חורבנו ? . 3 מהי ההגדה הנקראת בסדר הפסח ? . 4 האם אתם מכירים נוסחים מודרניים , לא מסורת"ם , של ההגדה של פסח ? אם יש בידיכם הגדה כזאת , נסו לעמוד על ההבדלים בינה לבין ההגדה המסורתית . על ברכת הכוהנים בספר במדבר & הכוהנים לברך מדי יום את כני העם שבאו להתפלל בבית המקדש , בנוסח הבא "'-. כרכן : ה' 7 x > rp . ה הי 3 ' נ 1 > אלי ן * ? W ' ישא 5 מ 1 א ^ ף ( ישם ר י ף ש ^ ום " . ( במדבר ו , ( 26-24 הברכה נאמרה מדי יום בבית המקדש , כשהיה קיים , ומאז שחרב היא נאמרת מדי יום בבתי הכנסת . ברכת הכוהנים בימי חול המועד פסח - רחבת הכותל המערבי בירושלים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר