עמוד:80

אחד מ > יודע אחד מי יודע ? אחד אני יודע . אחד ? : t v אלהינו . ?• שבשמים -t- : ובארץ t t : I ? - נ [ ... שלשה עשר מי יודע ? שלשה עשר אני יודע . — ; T T T ; ' ? T T T : : שלשה t עשר t t מדיא 13 ) t ~ מידות החסד המיוחסות לאל ) שנים : •• עשר t t שבטיא 12 ) t-: ? שבטי ישראל ) אחד עשר T T כוכביא : 11 ) T הכוכבים שראה יוסף בחלומו ) : עשרה tt לבריא t — : ( עשרת הדברות ) תשעה ירחי לידה :- t : ? ?• ?• t שמונה ימי מילה : t ; ?• t שבעי . ימי שבתא ( שבעת ימי השבוע ) ששה סדרי משנה חמשה חומשי תורה ארבע אמהות t ? - : - שלשה אבות t t : שני לוחות הברית 7 ? : t אלהינו ?? . שבשמים ? - t - : ובארץ t : Iv 1 7 ^ U !> | ^ הגדה של פסח עריכת סדר הפסח והקריאה בהגדה משותפות כך , למשל , "כשנה הכאה כני חלליך שתה ל"כשנה ליהודים לכל אורך ההיסטוריה . ההגדה נקראה ככל הבאה בנות חורץ " , " "בארבעה בנים דיברה מקום כעולם שהיהודים חיו בו . במהלך הדורות תורה" שתה ל"בארבע בנות דיברה תורה " . השתנתה ההגדה - הקהילות שונות הוסיפו לה בגלל אופיו הלאומי של ליל הסדר ושורשיו קטעים שתים , ונוצרו נוסחים המאפיינים גלויות העמוקים במסורת היהודית , זרמים חילוניים מסוימות.- צפון אפריקה , אירופה , הודו ותימן . שונים מקיימים לילות סדר שבהם קוראים גם הזרם הרפורמי ביהדות יצר הגדות משלו . בהגדות שחוברו בהתאם להשקפת עולמם . כביטוי לשאיפה להשתלבות היהודים בארצות לרתמה , בתנועה הקיבוצית נוצרו הגדות שאין בהן שכהן הס חיים , הוצאו מן ההגדה ביטויים כל אזכור לאלוהים . בהגדות אלה תיאור יציאת הקשורים לכמיהה לשוב לציון . כך הוצא מן מצרים , קריעת ים סוף ואזכורים של חז"ל , מפנים ההגדה השיר "לשנה הכאה בירושלים . " זרמים את מקומם לאירועים כני ימינו : ההתיישבות מודרניים ביהדות השמיטו מן ההגדה גם קטעים הציונית בארך , השיבה לעבודת האדמה , השואה המבטאים שאיפות נקם , כמו הבקשה מן האל והקמת המרינה . בהגדות אלה המשמעות הדתית " שפוך חמתך על הגויים" ותיאורים מפורטים על מוחלפת במשמעות לאומית ובהדגשת האופי העונשים שקיבלו המצרים כעונש על כך ששיעבדו החקלאי של החג , החל בעונת הלבלוב והפריחה . את בני ישראל . גם כבתי ספר ממלכתיים שונים נערכים לפני השינוי שהכניסו הזרמים המודרניים ביהדות חופשת הפסח מעין לילות סדר , ובהם שירים במעמד האישה , משתקף אף הוא בהגדות וקטעי ספרות מודרניים משולבים בקטעים מתוך שונות . לדוגמה , בארצות הכרית נתפרסמו הגדות ההגדה המסורתית . פמיניסטיות , שבהן ניתן מקום רב יותר לנשים . דף מתוך הגדת ברצלונה - כתב יד מאויר , ספרד , המאה ה14-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר