עמוד:78

סכיכ הפסח חג הפסח חל בחודש שנקרא בתקופת המקרא בשם "חודש האביב" ( ראו בפרק הקודם . ( וכאמור , החל מתקופת בית המקדש השני נוסף לחודש זה השם "ניסן . " חג הפסח נמשך שבוע ימים , אך החודש כולו עומד בסימן החג , והתורה מקשרת בין החג לחודש כך "-. שמור t את v חדש v האביב t t : ועשית T ? rt פסח - v לה' אלהיןל ' /;?;?; כי בחדש : האביב ? t t הוציאה I : ? ה' אלהיד I v v : ממצרים ? -: ? ? לילה " : t : t ( דברים טז , ( 1 לשם "ניסן , " שמקורו בבלי , חובר מדרש הקושר אותו לאביב : המילה "ניסן" נקשרה למילה "ניצן , " כלומר לחלק שממנו יוצא הפרח . בחודש ניסן נראים בארץ הניצנים ומתחילה הפריחה . במגילת שיר השירים שבתנ"ן מופיעים תיאורי טבע רבים המתארים את פריחת האביב : "כי הנה הסתו { הסתיו } עבר הגשם דולף הלך ; e ! הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו : התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח קומי לכי { לן } רעיתי יפתי ולכי לך " : ( שיר השירים ב ( 13-11 , לפיכך נוהגים לקרוא בבית הכנסת בחג הפסח את מגילת "שיר השירים . " קיימת השקפה האומרת : "בניסן נגאלו אבותינו ממצרים ובניסן עתידין להיגאל " . ( תלמוד בבלי , ראש השנה , יא א ) חודש ניסן , שבו התרחשה ההצלה מעבדות , עתיד , על פי אמונה זאת , להיות גם החודש שבו תתרחש הגאולה הכרוכה בביאת המשיח . ( על חזון הגאולה המשיחית ראו בספר "אל אחד ושלוש דתות , " בפרק "יסודות האמונה ( . " גם השבת החלה לפני חג הפסח , הנקראת שבת הגדול , קשורה לחג . יש אומרים שכינוי זה של השבת נובע מפסוק הנקרא בבית הכנסת באותה שבת כחלק מן ההפטרה לפרשת השבוע : " הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא " : ( מלאכי ג , . ( 23 בפסוק זה מנבא הנביא מלאכי את הופעתו העתידית של אליהו הנביא ביום ה . ' ( גם על יום ה' ראו בספר "אל אחד ושלוש דתות , " בפרק "יסודות האמונה ( . " אליהו נתפס במסורת היהודית כמבשר הגאולה , וקריאת ההפטרה בשבת זאת היא ביטוי לציפייה היהודית לגאולה בחודש ניסן . בשבת זאת קוראים את פרשת "צו" בספר ויקרא , שבה מפורטים דיני הקרבת קורבנות . רב הקהילה דורש בשבת זאת דרשה מיוחדת , שבמהלכה הוא מפרט את דיני הפסח . גם חג השבועות נקשר לחג הפסח : התורה מצווה לחגוג את חג השבועות שבעה שבועות ממחרת היום הראשון של חג הפסח , שבו מתחילים את קציר התבואה כל שנה . התורה קבעה כי בחג השבועות , כמו בחג הפסח , על בני ישראל לעלות לרגל למקום המקדש . לאחר חורבן בית המקדש השני ( בשנת 70 לספירה , ( התבטל מנהג העלייה לרגל , וההנהגה הדתית של עם ישראל העניקה לחג השבועות משמעות חדשה וקבעה כי הוא חג מתן התורה לעם ישראל . ביטוי לכך מופיע בתלמוד "בשישה בחודש ( סיוון ) ניתנה תורה" ( תלמוד בבלי , יומא ד ב . ( . 1 מה הם שמותיו של החג ? ומה היא המשמעות של כל אחד מהשמות ? . 2 מהי המשמעותה הייחודית של "שבת הגדול . 3 ? " באיזה אופן נקשר חג הפסח לרעיון הגאולה ? . 4 מהו הקשר בין חג הפסח לחג השבועות ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר