עמוד:75

רצפת המסגד מכוסה בשטיחים יקרים ויפים ; המסגד יכול להכיל כ 5 , 000- מתפללים . בחגים מתווספים עליהם עשרות אלפים , המתפללים ברחבה שמחוצה לו . ^ jjjj | ur 1 על הערצת ירושלים באי הערצת ירושלים בוטאה כאסלאם , בין השאר , בספרות שנקראה "שבחי ירושלים" ונכתבה מאז ימי הביניים . כספרות זאת ירושלים מתוארת כמרכז העולם : "כל הנהרות , העננים , הימים והרוחות , יוצאים מתחת לסלע שבירושלים " . התפילה בעיר יכולה לכפר על חטאים : "מי שיתפלל בירושלים , אלוהים יסלח לו על כל חטאיו . " יופייה של העיר , אף הוא מתואר במסורות שונות : "אללה אמר לירושלים : [ ... } ואני אציב עליך חומה וגדר מעננים וחמש חומות של ברקת וספיר ופנינים וזהב וכסף . " כירושלים יתקיים , על פי האמונה , יום הדין - כל המתים יובאו אליה למשפט , ובה ייגזר דינם ] " . אללה אמר לירושלים [ : ' אלייך ההיאספות ומטך תחיית המתים . " ע 1 ) פר לבנה-כפרי , עיתים במעמדה של ירושלים באסלאם הקדום , , 2000 עמי ( 37 . 1 על מה מבוסםת קדושתו של אלרוךם אלשךיף באסלאם ? . 2 אילו-מבנים מצויים באלרוךם אלשךיף , ומהי חשיבותם הדתית ? . 3 איל 1 מסורות מוסיפות על קדושתה של ירושלים למוסלמים ? לסיכום מה הם היסודות המשותפים לחשבון הנפש ולקרת הדין השנתית ביהדות , בנצרות ובאסלאם ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר