עמוד:63

" תחל שנה וברכותיה" המשמעויות השונות של ראש השנה באות לידי ביטוי בנוסח של התפילה הנאמרת בחג . בתפילה משולבות שלוש ברכות : ? מלכויות - ברכה שמשמעה קבלת האלוהים כמלך , שכן ראש השנה נחשב ליום ההמלכה של אלוהים על העולם . הנה ציטוט מתוכה ; [ ... ]" מלוך על כל העולם כלו בכבודך , והנשא על כל הארץ ביקרך . והופע בהדר גאון עזן : על כל יושבי תבל ארצך [ ... ] ויאמר כ יל אשר נשמה באפו ה' אלהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה " [ " . ] ? זיכרונות - ברכה הנוגעת להשגחה האלוהית - האלוהים מנהיג את העולם והוא זוכר את כל מעשיהם של בני האדם : [ ... ]" זכרנו בזכרון טוב לפניך ופקדנו בפקדת ישועה ורחמים משמי שמי קדם . וזכר לנו ה' אלהינו את הברית ואת החסד ואת השבועה אשר נשבעת לאברהם אבינו בהר המדיה . " [ ... ] ? שופרות - ברכה המציינת את היותו של ראש השנה יום דין לכל האנושות : [ ... ]" תקע ? בשופר t : גדול t לחרותנו : ?• ?? ושא t : נם •? לקבץ I T / גליותינו I ?* וקרב " » t : פזורנו : מבין I .. . הגוים ונפצותנו 1 : כנס מירכתי ארץ . " [ ... ] בסופה של כל אחת משלוש הברכות תוקעים בשופר , והתפילה נחתמת במשפט : " תכלה שנה וקללותיה , תחל שנה וברכותיה " . בברכה טמונה תקווה לפתיחת דף חדש בשנה החדשה , משוחרר מחטאי השנה הקודמת . מאורחות החג במאות השנים האחרונות השתרש המנהג לברך קרובים ומכרים בברכת שנה טובה . יש השולחים אגרות ברכה לשנה החדשה בדואר ( וכיום רבים שולחים ברכות בדואר האלקטרוני , ( ויש העושים זאת בטלפון או בביקור מיוחד אצל בני המשפחה . בערב ראש השנה נערכת ארוחה חגיגית , שלכבודה נאספים יחדיו בני המשפחה המורחבת . ברוב קהילות ישראל נהוג לאכול בראש השנה מאכלים מיוחדים , שיש בהם סמליות . אכילת תפוח בדבש מסמלת את התקווה כי השנה הבאה תהיה מתוקה וטובה יותר מן השנה שחלפה . אכילת הרימון קשורה בחששות מפני המשפט האלוהי השנתי הנערך , על פי האמונה , בראש השנה - האדם מקווה כי יעמדו לזכותו המעשים הטובים שעשה , הרבים כגרגירי הרימון . אכילת ראש הדג היא סמל לתקווה כי "נהיה לראש ולא לזנב . " ויש מאכלים נוספים שנהוג לאכול בחג : סלק ( כדי שיסתלקו שונאינו וכל מבקשי רעתנו , ( או תמרים ( שייתמו שונאינו ואויבינו . ( . 1 מהו המשותף לראש השנה , ליום הכיפורים ולהושענא רבה ? . 2 כיצד באה לידי ביטוי משמעותו של ראש השנה בברכות המיוחדות הנאמרות בחג ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר