עמוד:62

השופר הוא אמצעי המכריז על ישיבת בית הדין בשמים - על אלוהים השם על כפות המאזניים את מעשיו הטובים והרעים של כל אדם . חז " ל הסבירו שראש השנה הוא יום הדין השנתי לכל בני האדם משום שאדם הראשון נברא בו . כלומר , ביום בריאתם של בני המין האנושי נקבע לכל אחד מהם פסק דין - האם יזוכה או יורשע . עשרה ימים לאחר ראש השנה חל יום הכיפורים . יסודו של מועד זה בציווי מן התורה ; " אך בעשור לחךש השביעי הזה יום הכפרים הוא מקרא קדש יהיה לכם ועניתם את נפשתיכם והקרבתם אשה לה : ' וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום כפרים היא לכפר עליכם לפני ה' אלהיכם " : ( ויקרא כג , ( 28-27 בפסוקים אלה צוו בני ישראל להתענות ביום העשירי של החודש , ולהקריב קורבן כדי לכפר על חטאיהם ולזכות למחילה . יום הכיפורים נתפס ביהדות כיום של קביעת גזר הדין של כל אדם - שכרו או עונשו . לפיכך , הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים מוקדשים לבקשת סליחה ולמעשי כפרה , בתקווה להרבות את השכר או להמעיט מהעונש . ימים אלה נקראים הימים הנוראים או עשרת ימי תשובה . מקורו של הכינוי "ימים נוראים " הוא בכך שבימים אלה גוברת תחושת היךאה , כלומר הכבוד שהאדם רוחש לגדולת האל . ליום הכיפורים כמה משמעויות לצד היותו יום המוקדש לכפרה על חטאים , יום הכיפורים נחשב במסורת ליום שבו הוריד משה את לוחות הברית מהר סעי בפעם השנייה . יום הכיפורים נחשב גם ליום של עקדת יצחק , המסמלת את כניעתו השלמה של אברהם לצו האל . השופר שבו תוקעים ביום הכיפורים , העשוי מקרני איל , גם הוא מרכיב המקשר את העקדה ליום זה . ^? h \ kip על הושענא רבה ועל גזרת דין אישית וקיבוצית על פי האמונה , השלב האחרון במשפט האלוהי השנתי חל ביום הושענא רבה , ככ"א בתשרי . ער ליום זה האדם יכול עדיין להביא לשינוי גזר דינו באמצעות חרטה ותשובה . אך להושענא רבה יש עוד משמעות - ביום זה נהגו בני ישראל לבקש שהחורף המתקרב יהיה גשום , וכך ירבה היבול החקלאי . חורף גשום היה אות לכך שעם ישראל , כציבור , נידון לכף זכות במשפט האלוהי שנערך בחודש תשרי . בטקס בקשת הגשם שנערך בהושענא רכה בתקופת קיומו של בית המקדש , נהגו בני ישראל להקיף את המזבח ולחבוט על רצפת בית המקדש כענפי ערכה ( כנראה משום שעץ הערבה זקוק למים רבים כדי לצמוח . ( לכן נקרא יום הושענא רכה גם "יום חיבוט הערבות . " ענפי הערבה כונו " הושענות , " וזאת בגלל שתי סיכות : האחת היא שהאוושה שלהם , כלומר קול הרחש הנשמע כאשר הרוח מניעה אותם , נקראת בשפה הארמית "שענון , " והשנייה היא שפיוטי התפילה הנאמרים להורדת הגשם החלו בצירוף "הושע נא , " כלומר - אנא , הצל אותנו . שופר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר