עמוד:61

פרק שני : ראש השנה , חג המולד , חודש הרמדאן בפרק זה נדון בכל דת ברצף של מועדים הקשורים זה בזה , כשבמרכזו של כל אחד מהם עומד מועד מסוים : ביהדות חל ראש השנה בסיומה של תקופת חשבון נפש ובקשת סליחה על חטאים , ואליו נילווים מועדים כיום הכיפורים , חג הסוכות והושענא ךבה ; בנצרות חל חג המולד בסיומה של תקופת הכנה , ואחריו חל חג ההתגלות ; ובאסלאם נלווה לצום הרמדאן חג שבירת הצום . ראש השנה , הרול ביומיים הראשונים של חודש תשרי , מציין את ראשיתה של שנה חדשה ביהדות . חג המולד מציין את הופעתו של יש וע , בן האלוהים , בדמות אנושית בנצרות . והצום הרול בחודש הרמדאן הוא מצווה המופיעה בקראן וכלולה בחמש מצוות היסוד באסלאם . א . כיהדות : א' תשרי - ראש השנה אלול ותשרי - סוף והתחלה חדשה ראש השנה עומד במוקד של תקופה שבה המאמינים עורכים חשבון נפש , מבקשים סליחה על מעשיהם הרעים בשנה שחלפה , ושואפים לפתוח דף חדש בשנה הנכנסת . בחודש אלול , הנקרא חודש הרחמים והסליחות , מתחילה תקופת חשבון הנפש . המאמינים מתפללים תפילות מיוחדות הנקראות "סליחות , " שתוכנן חרטה על חטאים ובקשת מחילה מן האל . עם סיומו של חודש אלול נחגג ראש השגה . יסודו במצווה מן התורה : " וידבר ה' אל משה לאמו : דבר אל בני ישראל לאמו בחרש השביעי ב *< חד לחדש יהיה לכם שבתון זכרון תרו ^ ה מלןךא קרש : כל מלאכת עבדה לא תעשו והקרבתם אשה לה " : ' ( ויקרא כג , ( 25-23 בתקופת גלות בבל נקבע כי החודש השביעי יהיה החודש הראשון למניין החודשים , ונקבע לו השם "תשרי . " כפי שנאמר בפסוק , היום הראשון בחודש הוא "זיכרון תרועה . " חז"ל ראו בביטוי זה ציווי לתקוע בשופר והדגישו שהתקיעה בשופר מסמלת את יום הדין . ^ l / 1 על התקיעה בשופר בחגי ישראל השופר הוא כלי נגינה קדום העשוי מקרן של איל , ולתקיעה בשופר יש כמה משמעויות דתיות . בתורה כתוב כי התקיעה בשופר ליוותה את מעמד הר סיני : " ויהי ביום השלישי בהית הבקר ויהי ק ^ ת וברקים ף 3 נד Hy _ ההר [ .. שפר חזק םאר " [ ... ] > שמ 1 ת יט , 116 התקיעה בשופר הייתה , אם כן , חלק מן ההתגלות הפומבית של האל לפני עם ישראל . השופר מסמל גם את הכניעה השלמה של האדם לפני האלוהים , שכן קרן האיל מזכירה את האיל שהוקרב במקום יצחק בסיפור העקדה : T t $ אבדד'ס אח . עיניו syj והנה א » ל אהד rns : ב ? בך בקרניו $ 1 * 1 אברהם ויקח את האיר י ו & הו ל > לה תחת 3 נו " : ( כראשית כב , ( 13 • התקיעה בשופר תלווה גם את בוא הגאולה , כלומר את ביאת המשיח : " והיה ביום ההוא יתקע בסופר גרו ? ובאו האברים ןאד ^ ' אסור והנךחים בארץ פערים והסתחוו 1 ןד'ר ד ' ל , ד ^ ' בירושתם " -. ( ישעיהו - כז , ( 13

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר