עמוד:58

ימי השנה נחלקים בשלוש הדתות ל2- סוגים : ימי חול ( שהם מרבית ימות השנה , ( והימים המקודשים . ביום המקודש השבועי כבר דנו בשער הראשון של הספר , ובשער זה נדון בימים המקודשים השנתיים - המועדים . המועדים הם ימים קבועים שבהם מתוועדים בני שלוש הדתות עם משפחותיהם ובני קהילתם בתפילות ובטקסים המקרבים אותם אל האל . למועדים השונים יש משמעויות רבות : כולם מבטאים את כפיפותו של האדם לאל ; חלקם ימי שמחה , וחלקם ימי אבל ; חלקם מציינים אירועים חשובים בתולדותיה של הדמות המרכזית בדת ובתולדותיה של קהילת המאמינים ; וחלקם מקשרים את עבודת האל לעבודת האדמה . המועדים המרכזיים כיהדות ? ראש השנה : חל בא - ' ב' בחודש תשרי , ומציין את ראשיתה של שנה חדשה . ? יום הכיפורים : חל בי' בתשרי , ומציין את קביעת גזר הדין השנתי של כל אדם . ? סוכות : חל בט " ו-כ"א בחודש תשרי , ומציין את מגוריהם של בני ישראל בסוכות , כלומר במבנים זמניים , בעת יציאתם ממצרים . בתורה צוו בני ישראל לעלות לרגל בימי החג לבית המקדש בירושלים . ? הושענא רבה : חל בכ"א בחודש תשרי , ובו עם ישראל מבקש שהשנה החדשה תהיה מבורכת בגשמים רבים . ? שמחת תורה : חל בכ"ב בחודש תשרי . מציין את סיום הקריאה השנתית בתורה , ואת תחילת הקריאה בתורה מחדש . ? חנוכה : חל בכ"ה בחודש כסלו ועד ג ' בחודש טבת . מציין את ניצחון המכבים על השלטון היווני במאה ה3- לפני הספירה , ואת העצמאות המדינית שהשיגו . ? פורים : חל בי"ד בחודש אדר ( בירושלים ובכמה מקומות נוספים - בתאריך ט"ו באדר , ( ומציין את הצלת יהודי פרס ומדי במאה ה4- לפני הספירה . ? פסח : חל בי"ד-כ"א בחודש ניסן , ומציין את יציאתם של בני ישראל ממצרים . בתורה צוו בני ישראל לעלות לרגל בימי החג לבית המקדש בירושלים . ? שבועות : חל בו' בחודש סיוון , ומציין את קבלת התורה בהר סיני . בתורה צוו בני ישראל לעלות לתל בימי החג לבית המקדש בירושלים . ? תשעה באב : כשמו , חל בט ' בחודש אב . זהו יום אבל המציין את חורבנם של בית המקדש הראשון ובית המקדש השני . ג . מועדים מרכזיים * מ"נ 1 את המועדים היהודיים לסוגים : אילו מהם מציינים אירועים חשובים בתולדות עם ישראל ? אילו מהם מציינים את הקשר בין האדם לאלוהיו ? אילו מהם הם ימי שמחה ? ואילו מהם הם ימי אבל ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר