עמוד:57

לוח השנה המוסלמי שורשיו של הלוח המוסלמי , הנקרא גם "הלוח ההלרי , " נעוצים בלוח ערבי שהיה מקובל בתקופה הקךס-אסלאמית , תקופת הג'אהליה . קביעת הלוח ההג ' ךי - הלוח המוסלמי - נעשתה על ידי הח'ליפה השני עמר אבן אלח'טאב , ששלט באומה המוסלמית בין השנים . 644-634 שמותיהם של 12 החודשים בלוח ההג י ךי הם : מחרם , צפר , רביע אלאנל , יביע אלארויר , ג ' ומאדא אלאולא , ג י ומךא אלאח'ךה , ךג'ב , שעבאן , רמדאן , שואל , דיו-אלקעךה , דיו אלחג'ה . שמות אלה , מקורם בלוח הערבי הקךם-אסלאמי . ראש החודש בלוח המוסלמי נקבע כל פעם על פי התבוננות של שני עדים בירח . לעתים , בראשי חודשים שבהם קשה להבחין במולד הירח , עשויים לחול שינויים בקביעת ראשית החודש ברחבי העולם המוסלמי . ובגלל הצורך בקביעת ראש החודש על ידי עדים , לא ניתן לקבוע במדויק את תאריכי החגים אלא רק לצפות את מועדם בקירוב . בתקופת הג ' אהליה היה נהוג לעבר את השנה , אך באסלאם נאסר עיבור השנה . הקיאן מנמק זאת : " עיבור השנה אינו אלא הוספה בכפירה , ויותעו בו הכופרים : שנה אחת יחללוהו ושנה אחת יקדשוהו , וכך לא יחרגו מן המספר שקידש אלוהים , אך יחללו את אשר קידש אלוהים . הם השתבחו במעשיהם הרעים , ואולם אלוהים לא ינחה את קהל הכופרים " . ( סירת ההצהרה [ אלתיבה ] , 9 - פס' ( 37 מאחר שעונות השנה נקבעות לפי שנת השמש , והשנה האסלאמית אינה מותאמת לשנת השמש , אין המועדים והחגים של המוסלמים חלים כל שנה באותה עונה . בכל שנה הם מקדימים ב11- ימים בערך את התאריך שבו חלו בשנה שקדמה לה . . 1 לכמה חודשים נחלקת השנה בלוח המוסלמי ? מהו מקור שמות החודשים ? . 2 מדוע על פי הלוח המוסלמי אין חודשי השנה חלים בעונה קבועה כל שנה ? לסיכום מצאו נקודות דמיון ונקודות שוני בין לוחות השנה - העברי , הנוצרי וההג'ף .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר