עמוד:55

מאז המאות הראשונות לספירה קיים ביהדות לוח שנה קבוע , ובו מצוין כל ראש חודש . ראשי החודשים נחשבים לימים חגיגיים , ולתפילת השחרית הנאמרת בהם מוסיפים תפילת מוסף ובה גם הבקשה : "" אלהינו ואלהי ... " אבותינו , ... חדש „ _ עלינו ?? t את ? „• החדש - הזה v לטובה t : ו לברכה , tt : לששון t : ולשמחה : , 1-: לישועה ' t ולנחמה .: , tt- לפרנסה tt :- : ולכלכלה , tt :- : לחיים - : טובים ולשלום , t : למחילת - ? : ? חטא : - ולסליחת : ? : - עוון " [ ... J ] I t ראש החודש , חגן של הנשים בעבר נחשב ראש החודש לחגן של הנשים - בכל ראש חודש היו הנשים פטורות מביצוע עבודות בית שאינן דחופות . מדרש מן המאה ה7- לספירה מנסה להסביר /? את בהסתמך על המסופר כתורה : כאשר עלה משה להר סיני לקבל את התורה , דרשו בני ישראל מאחיו אהרון לבנות להם עגל מזהב כדי שיוכלו לסגוד לו כדמות המייצגת את האלוהים . האמונה המונותאיסטית אוסרת על בניית דמויות בצלם האלוהים , ולכן ניסה אהרון לעצור בעדם . הוא דרש מהם לתרום את התכשיטים של נשותיהם ובנותיהם לצורך יצירת העגל , תוך תקווה שלא יסכימו לכך ושבסופו של דבר העגל לא ייבנה . אולם בני ישראל היו מוכנים לתרום את תכשיטיהם לבניית העגל . אהרון ביקש את תכשיטי הנשים , אך בתורה מסופר על מסירת תכשיטי הזהב בלשון זכר . מכאן המדרש מסיק שהגברים מסרו את תכשיטיהם ליצירת העגל , ואילו הנשים סירבו לעשות זאת . לכן , קובע המדרש , גמל אלוהים לנשים בקביעת יום אחד בכל חודש - ראש החודש - ובו הן פטורות מחלק מן המלאכות , לעומת הגברים , החייבים לעבוד כרגיל . כיום מקיים את מנהג הפטור רק מיעוט מקרב הנשים שומרות המצוות . . 1 מהי חשיבות הקשר בין חודשי השנה לבין עונות השנה ביהדות ? כיצד שומר העיבור על הקשר בין חודשי השנה לעונות השנה ? . 2 כיצד מבםאת הברכה הנאמרת בראש החודש את רא"ת ראש החודש כפתיחת דף חדש ? . 3 מהי משמעותו של ראש החודש לגבי הנשים ביהדות ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר