עמוד:54

בשנת השמש יש התאמה בין חודשי השנה לבין עונות השנה , ולפיכך כל חודש בשנת השמש חל בעונה קבועה . לדוגמה : חודש ינואר חל תמיד בחורף , וחודש אוגוסט רול תמיד בקיץ . בשנת הירח , לעומת זאת , אין התאמה בין החודשים לבין עונות השנה , וחודש החל בשנה אחת בעונה מסוימת עשוי לחול בשנה שלאחריה בעונה אחרת . מצב זה מאפיין את לוח השנה המוסלמי , שבו , לדוגמה , חודש הרמדאן חל כל שנה 11 יום לפני התאריך שבו חל בשנה שלפניה , ולכן צום הרמדאן עשוי לחול בכל עונה מעונות השנה . בלוח היהודי נמצא פתרון למצב הזה , ועל כך תקראו בסעיף הבא . לוח השנה העכח לוח השנה ביהדות ( הידוע יותר בכינוי "הלוח העברי , ( " מבוסס אמנם על מהלך הירח , אך החגים היהודיים " קשורים את לעונות חדש האביב השנה . ^ לדוגמה , התורה ' ציוותה ' על בני ישראל לחגוג את חג ' הפסח בחודש " האביב : שמור ו שית פסח לה fk w כי בחדש האביב הוציאן ? ה isofr ! ממצרים ( דברים טז , . ( 1 מכיוון ששנת הירח אינה תואמת את עונות השנה , קבעו חז"ל כי יש להאריך אותה מדי כמה שנים ולהשוות את אורכה לאורכה של שנת השמש . נקבע כי מדי כמה שנים מוסיפים לשנת הירח חודש נוסף - אדר ב . הוספת החודש מכונה "עיבור , " ושנה הכוללת 13 חודשים מכונה " שנה מעוברת . " כך יוצא שחג הפסח חל תמיד בעונת האביב , וכל שאר החגים חלים גם הם בעונות השנה המתאימות . כ . לוחות השנה * . 1 מאיזו נקודה החלה ספירת השנים בכל ארות מן הדתות ? . 2 בשלוש הדתות השנה מורכבת מ12- חודשים . מה הן נקודות הדמיון האחרות בין שלוש הדתות במבנה השנה ? ומה הן נקודות השוני ביניהן ? י י ^ ט ^ % m כיצד התפתחו שמות החודשים בלוח העברי במקרא מצוינים החודשים במספרים סידוריים - החודש הראשון , החודש השני , החודש השביעי וכר . לרתמה , בספר ויקרא כג , 24 מצווים בני ישראל : "רבד אל בני wins iasb / r w ? השביעי באחר 6 זך & יהיה ליבם שבתון זכרן ] / fopf מק י * קי " -- ® לכמה מן החודשים היו כינויים נוספים במקרא . לדוגמה , החודש שבו חל חג הפסח כונה "חודש האביב . " בתקופת גלות בבל , במאה ה6- לפני הספירה , ניתנו לחודשי השנה שמות שהושפעו משמותיהם של החודשים הבבליים : ת ^ ךי , מךחשון , כסלו , טבת , שבט , אדר , ניסן , אייר , סיון , תמוז , אב tsttt , חלק מהחודשים נקראים על שם אלים שעמי המזרח הקדום האמינו בהם . אלול , למשל , נקרא כך על שם האל אנליל , ותמוז נקרא על שם האל דמוזי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר