עמוד:44

ספרי התורה . המוט המסייע לקריאה בתורה והכנים להצבת הנרות לזכר הנפטרים קושטו בעבודות צורפות מכסף . בבתי הכנסת הקדומים קושטו הקירות בציורי מאורעות המסופרים בתורה , כמו עקדת יצחק , והופיעו בהם ךיוקנאות - ציורי דמויות אדם . מאוחר יותר נמנעו מלקשט את בתי הכנסת בךיוקנאות בשל האיסור המופיע בתורה , "לא תעשה לך פסל וכל תמונה" ( שמות כ , . ( 3 לפיכך קושטו קירות בתי הכנסת בצורות גאוטטןיות ובעיטורי פרחים ועלים . לעומת בתי הכנסת שקושטו , בתי הכנסת שהוקמו בגישה של פשטות נתנו ביטוי לערך חשוב ביהדות - ערך הצניעות . היה בכך ביטוי גם להתנגדות להסחת הדעת מעבודת האל , העלולה להיגרם מהתבוננות בקישוטים מפוארים . עזרת הנשים מאז ראשית קיומו של בית הכנסת הונהגה בו הפרדה בין נשים לגברים . מדוע נוצרה ההפרדה ? על פי ההלכה - רק הגברים חייבים בתפילה , ורק הם רשאים להנחות את קהל המתפללים , לקרוא בתורה ולשאת דרשה . המנהיגות הדתית נימקה את ההפרדה גם בחשש שמא תוסח דעתם של הגברים מן התפילה אם ישבו במחיצת הנשים . לפיכך הוקצה לנשים מקום נפרד לתפילה , שנקרא "עזרת הנשים . " עזרת הנשים מוקמה בשוליו של אולם התפילה המרכזי שבו התפללו הגברים , או בקומה גבוהה יותר . בין עזרת הנשים לבין האולם המרכזי נבנתה מחיצה או נתלה וילון . עד היום מתקיימת ההפרדה בין נשים לגברים בבתי הכנסת של הזרם האורתודוקסי , אך בבתי הכנסת של הזרם הקונסרבטיבי והזרם הרפורמי יושבים בני שני המינים יחד , בדרך כלל כמשפחות ( בזרם הקונסרבטיבי מצויה לעתים מחיצת הפרדה נמוכה . ( מדוע ביטלו הזרמים האלה את ההפרדה בין נשים לגברים ? הנימוק הוא השאיפה לתת לנשים מקום שווה לזה של הגברים בעבודת האל - הן כחלק מציבור המתפללים והן כמנחות התפילה , כקוראות בתורה וכנושאות דרשה . * יש הסבורים כי חשוב לקשט ולפאר את בתי הכנסת מבפנים ומברו , ^ ויש הסבורים כי ההפך הוא הנכון . הביאו-את הנימוקים של שני הצדדים . . 2 בבית הכנסת מקיימים אירועים שונים . מיינו אותם לסוגים . . 3 בתי הכנסת נתפסים כמקומות שבהם היהודים ממשיכים לקיים את הפולחן שקו ; ם בבית המקדש לפני שחרב . אילו מאפיינים של מבנה בית הכנסת ושל נוסח התפילה מעידים על הזיקה בין בית הכנסת לבית המקדש ? . 4 מהו תפקידו החברתי של בית הכנסת ? צורת הישיבה על פי מנהג ספרד צורת הישיבה על פי מנהג אשכנז

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר