עמוד:39

היום המקודש באסלאם הוא יום השישי בשבוע . הוא מכונה "יום אלג ' כןעה , " כלומר , יום ההתכנסות . הקו כ אינו מנמק מדוע נקבע יום השישי דווקא כיום המקודש , אך החז יתי נותן כמה נימוקים לכך : " אדון הימים הוא , יום השישי . הוא הנשגב בעיני אלוהים . הוא מרומם מעיד אלפטר ומעיד אלאךחא . יש לו חמש תכונות : בו ברא אלוהים את אדם ובו הוריד אותו אל הארץ ובו המית אלוהים את אדם ובו ישנה שעה שכל תפילה הנישאת בה תיענה [ בתנאי שלא מבקשים בה דבר אסור ] ובו יהיה יום הדק . ואין מלאך ואף לא ארץ ואף לא רוח או ים או הרים או עצים שאינם יראים את יום השישי " . המצווה המייחדת יום זה היא חובת ההשתתפות בצלאת אלג ' מעה , כלומר , השתתפות בתפילת הצהריים בציבור . וכך נאמר בקךאן : " הוי המאמינים , בהישמע הקריאה לתפילה ביום השישי , מהרו אל ( מקום ) הזכרת שם אלוהים , והניחו את המיקח והממכר . בזאת ייטב לכם , אם יודעים אתם 3 < rr " . יום השישי [ אלג ' מעה ] , 62 - פסוק 19 לפני התפילה חובה על המוסלמי להיטהר היטהרות כללית , כלומר לרחוץ את כל גופו . כן נהוג ללכת לתפילה בבגדים חגיגיים . וכך נאמר בקראן : " הוי בני אדם , לבשו את בגדי חמודותיכם בכל מסגד " ... 0 דית' נוסף מדגיש את ערכה של ההופעה החגיגית לתפילה : " מי שהיטהר ביום השישי והתבשם [ ... ] ולבש את בגדי חמודותיו ויצא אל המסגד כששכינה שורה עליו , ובהגיעו אל המסגד יכרע [ ... ] והמתין עד שיקום האמאם לתפילה - תפילתו תהיה כפרה [ על עוונות " . [ תפילת צוהרי יום השישי זהה לתפילת הצהריים הנערכת בימי החול , אך קודמת לה דרשה . הדרשה נועדה לחזק את האמונה ואת שמירת המצוות אצל כל מוסלמי , וכן לחזק את הלכידות , הגיבוש , בקרב ציבור המאמינים . לדוגמה : דרשות המתקיימות בחודש הרמדאן עוסקות בחשיבות הצום ; ודרשות המתקיימות בימי החג' - העלייה לרגל לעיר מכה - עוסקות בחשיבותה של ההתכנסות השנתית של מיליוני מוסלמים בעיר הקדושה . האדם הנושא את הדרשה במסגד נקרא "ח'טיב . " החיטיב חייב להיות אדם בעל כושר נאום ובקי בספרות הדתית . בדרשותיו הוא עוסק באירועים מן ההווה ודן בהם מנקודת מבט דתית . הוא מחזק את טיעוניו באמצעות הסתמכות על הספרות הדתית : על פסוקי קראן , על ציטוטים מן הרוךית , ' ועל דבריהם של חכמי ההלכה . הנה , לדוגמה , קטע מדרשה שבה הח י טיב , ד"ר לטפי מנצור , נושא דברים על ערך חברתי - ערך הכבוד לזולת : " הוי עובדי אללה . האמונה השלמה והאסלאם הטוב מחייבים לברך [ את הזולת ] לשלום ולדבר [ עימו ] בנעימות ולקבל [ אותו ] בסבר פנים יפות . הנביא , תפילת אללה עליו וברכתו לשלום , בא ללמדנו את המוסר הטוב , ולהעניק לנו מרוחו הטובה וממוסרו הגבוה את מה שיוציא אותנו מהבערות שיש בה קשיות עורף , אל האור של התרבות ואל הטוב שיש בה . זאת כדי שנהיה , כפי שהקראן מתאר אותנו : 'הטובה שבאומות שניתנה לאנשים מעולם ntrt ' ... בית עמרם [ אל עמראן ] , 3 - פסי . ( 110 הנביא שם את עצמו כמופת לנו . מהאור שלו אנו לוקחים את היסודות של החברה האסלאמית המתוקנת " [ ... ] - ut < b 0 K 2 j "כהיעזמע הקריאה לתפילה מום השיש

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר