עמוד:36

מאוךרוות יום ראשון היום המקודש לנוצרים , יום ראשון , מתחיל בערבו של יום שבת . תפילת הערבית הנערכת במנזרים ובכנסיות בשבת בערב נחשבת לתפילה הראשונה של יום ראשון . הטקס המרכזי של יום ראשון נערך בכנסייה בשעות הבוקר . הנוצרים המשתתפים בו נוהגים לבוא לכנסייה במיטב בגדיהם , לרוב עם בני משפחותיהם . הביקור בכנסייה מהווה גם מפגש חברתי של בני הקהילה . הטקס שנעשה בזרם הקתולי , בזרם האורתודוקסי , וברוב הכיתות השייכות לזרם הפרוטסטנטי , מורכב בדרך כלל משני חלקים : טקס דבר האל , וטקס ההודיה . טקס דבר האל כולל קריאת קטעים מכתבי הקודש - הברית הישנה והברית החדשה . מן הברית הישנה קוראים קטעים העוסקים במצוות המוסריות , והקריאה בהם נחשבת להליכה בדרכו של ישוע : ישוע הטיף לחסידיו לשמור על המצוות המוסריות , כגון איסור על רצח , גנבה וניאוף , חובת הנדיבות כלפי העניים , ועוד . בקריאת קטעים אלה , המוסברים על ידי כוהני הדת , הופכים המשתתפים בטקס לממשיכיהם של חסידי ישוע שזכו להקשיב לו עצמו . ומן הברית החדשה קוראים כדי ללמוד על מעשיו של ישוע , ולהכיר את מהלך חייו , את דרשותיו ואת הניסים שעשה . כמה מן הכיתות בזרם הפרוטסטנטי רואות בקריאה בכתבי הקודש את החלק החשוב ביותר בטקס , והיא מלווה בהסבר של הטקסט ובהדגשת הלקחים המוסריים והדתיים הנובעים ממנו . טקס ההודיה כולל בדרך כלל אכילת לחם ושתיית יין . הלחם והיין מונחים על המזבח שבכנסייה , וכהן הדת בוצע את הלחם ונותן לכל אדם לטעום ממנו . ומי שותה את היין ? בחלק מהזרמים הנוצריים שותה אותו רק כהן הדת , ובאחרים היין מחולק לציבור המשתתפים בטקס . האכילה והשתייה הן זכר לסעודה האחרונה שאכל ישוע עם תלמידיו , ועליה מסופר בברית החדשה : " כאשר אכלו ל י קרו «( ח לחם , ברך 1 בעע ונתן לתלמידים באמרו : 'קחו ואכלו , זה גופי ' . לקח את הכוס , ברך ונתן להם באמרו : 'שתו ממנה כלכם , כי זה דמי , דם הברית [ החדשה ] הנשןך מןד רבים לסליחת חטאים "'[ ... ] ( הבשורה על פי מתי כו , ( 29-26 על פי האמונה בזרם הקתולי ובזרם האורתודוקסי , הלחם והיין מתקדשים במהלך הטקס והופכים לבשרו ולדמו של ישוע באופן שההיגיון אינו יכול לתפוס . ההוגים הנוצרים מכנים זאת "מסתוךין . " הזרם האורתודוקסי רואה את המסתוךין בטקס בכך שישוע עצמו נוכח בו בכל יום ראשון . עבור נוצרים רבים , המשמעות של שחזור הסעודה האחרונה היא , אם כן , פגישה עם ישוע . במקומות אחרים בברית החדשה ניתנת לאכילת הלחם ולשתיית היין עוד משמעות , והיא - התמזגותם של כל המאמינים הנוצרים לגוף רוחני אחד , שהוא הכנסייה : " כוס הברכה שאנו מברכים 5 / ליה , האין היא התחברות לדם המשיח ? הלחם שאנו בוצעים , האין הוא תפילת יום ראש 1 ן בכנסייה ביפו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר