עמוד:31

אוךרוות יום השנת השבת מתחילה משקיעת השמש ביום השישי ומסתיימת למחרת , ביום השבת לקראת ערב , עם צאת הכוכבים . זמן כניסת השבת מופיע בלוחות השנה ובעיתונים , ובמקומות יישוב מסוימים מושמעת צפירה מיוחדת לציון כניסת השבת . מרגע כניסת השבת , היהודים שומרי המצוות מפסיקים לבצע מלאכות שאסור לבצען ביום קדוש זה . לדוגמה : בשכונות ובמקומות יישוב שגרים בהם יהודים שומרי מצוות אפשר להבחין שמספר כלי הרכב הנוסעים בכבישים מתמעט , מאחר שהנסיעה ברכב היא אחד מאיסורי השבת . מצוות שמירת השבת נחשבת ביהדות לחשובה ביותר , וחילול השבת - כלומר , אי קיום המצוות הנוגעות לשבת - נחשב לעברה חמורה . במדרש מתוארת שמירת השבת כמצווה השקולה כנגד כל מצוות התורה : " אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל : אם תזכו לשמור שבת , מעלה אני עליכם כאילו שמרתם את כל המצוות שבתורה , ואם חיללתם אותה , מעלה אני עליכם כאילו חיללתם כל המצוות" ( שמות רנה , פרשה כה , יב , 1 ההימנעות מכל מלאכה היא הצו המרכזי הנוגע לשבת : שישה ימים אפשר לעבוד ולעשות כל מלאכה , וביום השביעי - "שבת לה' nfrjm nS a mrt , כל מלאכה " . ועם זאת , אם נדרש להציל חיי אדם , ההלכה מחייבת לבצע ביום השבת את כל הפעולות הדרושות , גם אם הן כרוכות בחילול השבת . חובה זאת מכונה "פיקוח נפש , " והיא מחייבת גם כאשר אין סכנת חיים ממש , ואפילו כאשר הטיפול בפצוע או בחולה מחייב חילול שבת . הנימוק שנותנת לכך ההלכה הוא שלחיי האדם יש חשיבות עליונה . נימוק נוסף הוא : "יחלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה " ( מסכת יומא פ"ה , ע " בן . כלומר , עדיף לחלל שבת פעם אחת ולטפל בחולה , כדי שהחולה יבריא ויזכה לשמור שבתות רבות בעתיד . בגלל האיסור החמור על עבודה בשבת , נערכות לקראתה הכנות מרובות . ההכנות כוללות בישול ואפייה , עריכת השולחן לקראת הסעודה , ניקוי הבית , רחצת הגוף , ולבישת בגדים חגיגיים . בחברה היהודית המסורתית התפקיד הזה , הכולל טיפול בילדים לקראת השבת , הוטל בדרך כלל על הנשים . חז"ל קבעו כי חובה לשמור על כבוד השבת וליהנות מעונג שבת . השמירה על כבוד השבת כוללת רחצה ולבישת בגדים חגיגיים , ואילו עונג השבת כולל את מנוחת הגוף , קיום יחסי אישות בין בני זוג , קיום ארוחה חגיגית בליל השבת , ושירת זמירות לשבת . טקסי השבת נערכים הן בציבור , כלומר בבית הכנסת , והן בבית , במסגרת המשפחה . בבית הכנסת מתקיימות התפילות : קבלת השבת ביום השישי לקראת ערב , וכן תפילות השחרית , המנחה והערבית ביום השבת . בבית נערכות שלוש סעודות השבת : סעודת ליל השבת ביום השישי , לאחר תפילת הערבית ; בשבת לקראת הצהריים , לאחר תפילת השחרית , נערכת סעודה שנייה , ולאחר תפילת המנחה בשבת נערכת סעודה שלישית . טקס ההבדלה , החותם את השבת , יכול להיערך הן במסגרת המשפחה והן בציבור . ( על טקס ההבדלה ראו בהמשך הפרק ) בתפילת יום השישי ובתפילות המנחה והערבית של השבת משתתפים בעיקר הגברים . הנשים באות לבית הכנסת בדרך כלל לתפילת השחרית בשבת . בחברה היהודית המסורתית השתתפו הנשים בתפילה בעזרת הנשים , משם שמעו את קריאת התורה והדרשה מפי הגברים . כיום נוהגים כך רק בזרם האורתודוקסי , ואילו בזרם הרפורמי ובזרם הקונסרבטיבי הנשים מתפללות יחד עם הגברים ומשתתפות בקריאת התורה ובנשיאת הדרשה . ( עוד על עזרת הנשים קראו בפרק הבא ) בשבת נהוג גם להקדיש זמן ללימוד תורה , כלומר לעיון בתנ"ך ובספרות חז " ל , ביחידות או בציבור . לעתים הלימוד נערך בהדרכת רבנים או אנשים הבקיאים בספרות הדתית . הלימוד מלווה פעמים רבות בשמיעת דרשה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר