עמוד:30

פרק שני : היום המקודש בשבוע בשלוש הדתות קיים יום מקודש בשבוע , שבו האדם חורג משגרת ימי החול . כל דת קידשה יום אחר בשבוע : היהדות קבעה את יום השבת כיום המקודש , הנצרות קבעה את יום ראשון , והאסלאם קבע את יום שישי . א , טהדות : "זכור את יום השנת לסדשר על קדושתו של יום השבת יום השבת , היום השביעי בשבוע , הוא היום הקדוש ליהודים . יום זה נזכר בתורה לאחר הסיפור המספר כיצד ברא האל את העולם בשישה ימים . על היום השביעי כתוב בספר בראשית : " ויכלו השמים והארץ וכל י צבאם : ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי מכל t מלאכתו : : אשר t v : עשה : r * ויברך Ivt : - אלהים v : את v יום השביעי - *' . . . _ ויקדש 1 .- . . אתו . כי בו שבת - t מכל t ? מלאכתו : - : אשר v : ברא " : nitryh DW'fa t t ( בראשית ב ( 3-1 , למצוות שמירת השבת יש חשיבות כה גדולה עד כי היא נכללת בעשרת הןברות שניתנו במעמד הר סיני . הךיבר הרביעי עוסק בקדושת השבת : " תעשה זכור את כל יום מלאכה השבת אתה ללןדשו ובנך : ששת ובתןל ימים עבדן תעבד : ואמתןל ועשית יבהמתך כל מלאכתןל וגךןל : אשר ויום בש השביעי ^ ךיןל : שבת כי ששת לה' אלהיןל ימים עשה לא ה' את השמים -t - ואת v : הארץ Ivt t את הים t - ואת v : כל t אשר v : בם t וינדו t- ביום - השביעי r . { .- על r- כן ? I ?? ברך 1- ? ה' את v יום השבת t - - ויקדשהו " : ( שמות כ , ( 10-8 למצוות שמירת השבת יש משמעות נוספת - היא משמשת אות לברית שנכרתה בין ה' לבני ישראל : " ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדרתם ברית עולם : ביני ובין בני ישראל אות הוא לעלם כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש " : ( שמות לא ( 17-16 , גם ב " קידוש , " הברכה הנאמרת לפני סעודת ליל השבת , מופיע הנימוק הזה לשמירת השבת . לפי הקידוש , השבת היא "זיכרון למעשה בראשית : " כמו שהאלוהים שבת ביום השביעי ממלאכת הבריאה , כך בני האדם צריכים לשבות מכל מלאכה ביום השביעי בשבוע . ויש עוד נימוק למצוות השמירה על השבת ועל קדושתה - השבת היא זכר ליציאת מצרים : " וזכרת כי ענד היית בארץ מערים זןזזח י ה' אלהיןל משם ביד חזקה ונזרע נטויה על כן עוה ה' אלהיןל לעשות את יום השבת " : ( דברים ה ( 14 , כלומר השבת , שהיא "אי של חירות" בין שאר ימות השבוע , שבהם האדם עובד לפרנסתו , מסמלת יציאה מעבדות לחירות . אחת המטרות החשובות של מצוות שמירת השבת היא להדגיש שכל בני האדם שווים בעיניו של בורא העולם : כולם צאצאיו של אדם הראשון , שנברא בששת ימי בראשית , ולכן כולם , ללא הבדל של מעמד חברתי ושל מצב כלכלי , זכאים לחירות מעבודה . מדוע קודש יום השבת ביהדות ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר