עמוד:29

כנגרות הנצרות מחייבת נשים וגברים באותן חובות תפילה . לפיכך , הגבר והאישה הנוצרים רשאים להשתתף יחד בתפילה היומית בציבור , וגבר ואישה השייכים למסדרי נזירים חייבים להתפלל על פי תקנון המסדר . בנצרות אין הפרדה בבתי התפילה בין נשים לגברים , ובני שני המינים יושבים בכנסייה בצוותא . כאסלאם הנשים המוסלמיות מצוות לקיים את מצוות התפילה , כמו הגברים , אך האסלאם אוסר על תפילה מעורבת של בני שני המינים . לכן נבנו במסגדים אזורי תפילה מיוחדים לנשים , במקום המוסתר מעיני הגברים . האישה המוסלמית יכולה להתפלל גם בביתה - ביחידות , בחברת נשים אחרות , או בחברת בני משפחתה הגברים - אחיה ובעלה . . 1 מדוע אין חובת התפילה ביהדות מוטלת על נשים ? איזו חובת תפילה מוטלת עליהן ? . 2 כיצד ביטאו נשים יהודיות לאורך הדורות את הצורך שלהן להתפלל ? . 3 מה הן הבקשות הכל 4 ל 1 ת בתפילה "מ 1 ךית אני לפניך . 4 ?" מהו הדמיון ומהו השוני בתפילת הנשים בשלוש הדתות ? U בחרו כמה קטעים מן התפילה היומית ביהדות , בנצרות ובאסלאם . עמדו על תכנים משותפים לתפילות אלה , והדגימו אותם . 0 מצאו נושאים משותפים לתחינות ולברכות בשלוש הדתות , ופרטו את התכנים שלהן . אישה מוסלמית כורעת בתפילה אישה נוצרייה נושאת תפילה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר