עמוד:28

ג , תפילת הנשים כשלוש הדתות טהדות החובות הדתיות המרכזיות שההלכה מטילה על האישה היהודייה הן ניהול משק הבית וטיפול בצורכי בעלה וילדיה . לדעת הוגים רבים , זו הסיבה לכך שהלכה היהודית פטרה את הנשים הן מן החובה להתפלל שלוש פעמים ביום והן מן הנוסח שמחייב את הגברים . למרות זאת קבעו פוסקי הלכה רבים שהנשים חייבות להתפלל לפחות פעם ביום . אין הסכמה בין פוסקים אלה ביחס לתוכן התפילה : כמה מהם קבעו כי עליהן לומר את הנוסח המחייב את הגברים , ואחרים קבעו שנשים רשאיות לומר תפילה אישית קצרה . למרות הפטור מחובת התפילה נהגו נשים רבות בחברה היהודית המסורתית להצטרף לתפילה בבית הכנסת , לרוב בשבתות ובחגים . נשים שומרות מצוות נוהגות כך גם כיום . בבית הכנסת נבנה אזור תפילה מיוחד לנשים , בשל האיסור על בני שני המינים להתפלל בצוותא . בחברה היהודית המסורתית חוברו על ידי נשים ועבור נשים תפילות מיוחדות , שנועדו להיאמר ביחידות . חלקן עוסקות בנושאים המופיעים גם בתפילות הקבועות שהגברים חייבים בהן , וחלקן מתמקדות במאפיינים הייחודיים לחיי הנשים . בין התפילות - בקשות להצלחת הנישואין , להיריון תקין וללידת ילד בריא , לרפואת ילד חולה ועוד . תפילות אלה נשמרו בכתבי יד , ולעתים הודפסו קבצים שלהן . לפניכם קטע מתפילה שבה האישה מבקשת מהאל כמה בקשות עבור עצמה , עבור משפחתה ועבור עם ישראל כולו : " מודית אני - ; לפניך | T : ? א ~ לקי על F כל t החסד v v אשר v 1 עשית t T עמדי ? x ואשר ;? - ; - אתה r — עתיד ' T לעשות - — ? - עמי ? ועם ? ? כל r בריותיו • •• : I וברוכים מלאכיך שעושים ךצונך בלבב שלם . אדון השלום תבךכנו ותפקדנו לחיים טובים ולשלום ותזכה אותי ואת זרעי למצא חן וחסד בעיני כל רואי ותגביר 7 גווני ותמרול פשעי וחטאתי ותזכני לקבל שבתות מתוך רב שמחה t ! ? ומתוך י עשר v וכבוד t : ומתוך י מעוט עוונות : ו תעביר ? : - ממני • • ? ומכל t ? עמך : - י ישראל : ? -ד - ? כל t מיני : ?? ? חלאים ? t t רעים r וכל t : מיני - ? מדוה : . ? וכל t : מיני - •• דלות - ועניות ? :- ותנחילני : - : יצר ? - . טוב וחיי ?? - : עולם t הבא t - ורב : עשר v וכבוד t : לעבדך I !! t ? ביראה : : t ובאהבה . t-:- : " [???] ( עליזה לביא , תפילת נשים , , 2005 עמי ( 24 . 1 מה כוללת הקריאה לתפילה באסלאם ? . 2 מה הם התכנים של התפילה באסלאם ? . 3 באילו-תנועות גוף משולבת התפילה באסלאם , ומה משמעותן ? אישה 'הוד"ה בעת תפילה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר