עמוד:27

כרכות ותרדמת הקןאן והחךית' כוללים ברכות ותחינות העוסקות בנושאים שונים . עם היקיצה נאמרות כמה ברכות . אחת מהן היא : " השבח לאל אשר החיה אותנו לאחר שהמית אותנו ואליו נקום לתחייה " . בראשית הארוחה מברכים : " בשם האל הרחמן הרחום " . בסוף הארוחה אומרים : " השבח לאל . הוי אלוהים , אשר האכילני באוכל זה והעניק לי את הכוח להביא את הפרנסה " . לפני היציאה למסגד נאמרת התחינה : " אלוהים , שים בלבי אור ובלשוני אור ובאוזני אור ובעיני אור ומעלי אור ומתחתי אור ומימיני אור ומשמאלי אור " . [ ... ] אדם החש כאב בגופו אומה " אני מבקש מחסה באלוהים ובכוחו מפני המחלה שיש בתוכי ומפני הכאב שאני נשמר מפניו " . אדם המבקר חולה אומר " אני מבקש מאלוהים הגדול , ריבון כס המלכות הגדול , שיבריא אותך " . נהוג שאדם המבקש מן האל מחסה מפני רעה כלשהי יצטט את סורת השחר הבוקע : " בשם אלוהים הרחמן והרחום , 1 אמור , ישמרני ריבון השחר הבוקע 2 מפני רעתם של h יצוריו , 3 ומפני רעתו של אופל בהאפילו , 4 ומפני רעתן של נושפות בקשרים ( מכשפות 5 , ( ומפני רעתו של י קנאי בקנאו " . ( סורת השחר הבוקע [ אלפלק ] , 113 - פס ' ( 5-1 כאשר אדם מבקש להישמר מפיתויים ומסטייה מדרך הישר , הוא מצטט את סורת בני אנוש : " בשם אלוהים הרחמן והרחום 1 אמור , ישמרני ריבון בני אנוש , 2 מל ך בני אנוש , 3 אלוה בני אנוש , 4 מפני רעתו של הלוחש הנחבא ( השטן 5 , ( הלוחש בלבב אנוש , 6 מפני שדים ובני אנוש " . ( סורה בני אנוש [ אלנאס ] , 114 - פס' ( 6-1 בעונות שחונות נהוג לומר תפילה לבקשת גשם : " הוי אלוהים , השקה את עבדיך ואת בהמותיך ופזר את רחמיך והחיה את עירך המתה " . על הביכורים , פירות העונה הראשונים , נאמרת הברכה : " אלוהים , ברך את הפירות שלנו , את מקום היישוב שלנו " . לאחר מכן נאמרת בקשה לברך גם את מידות המשקל . ויש גם תפילת אשכבה למת ( ועל כך תוכלו לקרוא בהרחבה בפרק "אבלות , " בשער "מעגל חיי האדם . ("

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר