עמוד:26

תחילה המתפלל מרים את ידיו עד גובה כתפיו או אוזניו ואומי : "אללה אכבר . " אחר כך הוא מניח את ידיו על החזה , כשיד ימין מונחת על יד שמאל , ומקשיב לאמאם האומר את סורת אלפאתחה ( סורת הפתיחה ) 1 "בשם האלוהים הרחמן והרחום . 2 התהילה לאלוהים ריבון העולמים , 3 הרחמן והרחום , 4 המולך ביום הדין . 5 אותך נעבוד ולישועתך נקווה . 6 נחנו באורח מישרים , 7 אורחם של אלה אשר נטית להם חסד , לא של אלה אשר ניתכה החמה עליהם , ולא של התועים " . ( סורת הפתיחה , [ אלפאתחה ] , 1- פסוקים ( 8-1 ציבור המתפללים עונה לאמאם : "אאמין " . אחרי סורת אלפאתחה , האמאם אומר סירה קצרה בשלמותה או חלק מסורה ארוכה , לפי בחירתו . האמאם מסיים את דבריו בקריאה "אללה אכבר , " והמתפללים חוזרים אחריו על הקריאה . לאחר מכן מתכופף כל מתפלל , מניח את ידיו על ברכיו , ותוך כדי כך הוא אומה "ישתבח ריבוני האדיר " . כשהוא מזדקף הוא אומר : "אלוהים שומע את מי שמשבח אותו ; אלוהים לך השבח . השבח לך " . אחר כך המתפלל משתחווה פעמיים , כשמצחו נוגע בקרקע , ואומר : "ישתבח ריבוני העליון" שלוש פעמים . בכך סיים המתפלל ךכעה אחת . כל אחת מחמש התפילות היומיות מורכבת ממספר אחר של ךכעות . תפילת הבוקר , לדוגמה , כוללת ארבע ךכעות , ותפילת הצהריים כוללת שמונה ךכעות . לסיום כל תפילה אומר המתפלל שתי ברכות , ואז הוא פונה לצד ימין ואומר : "שלום ורחמי אללה וברכותיו עליכם " . אחר כך הוא פונה לצד שמאל וחוזר על דבריו . דברים אלה מכוונים לשני מלאכים , שעל פי האמונה המוסלמית הם עומדים לימינו ולשמאלו של כל מתפלל . מוסלמי המתפלל לבדו אומר את סורת אלפאתחה ואת הסירה או הפסוקים שאחריה לבדו . אם אדם אינו יכול להתפלל אחת מן התפילות , הוא חייב לומר אותה בתחילת התפילה הבאה אחריה באותו יום . אם האדם נמצא במצוקה ואינו יכול להשלים את תפילתו , הוא רשאי לקצר אותה . האסלאם קובע כי כל עוד שהאדם יכול להניד אצבע ואפילו עפעף בגופו , הוא חייב להתפלל - לכן , אדם המוגבל בתנועתו יתפלל ללא כריעה . תפילות נאמרות גם בהזדמנויות שונות הקשורות לחיי הפרט . לדוגמה , תפילת אשכבה למת ( ראו בפרק "אבלות , " בשער "מעגל החיי האדם . ( " imn nrvriDn jvhd 7 ןראן מהמאה , 14 n איראן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר