עמוד:17

על מזמורי התהילים בתפילה היהודית למזמורים מספר תהילים יש מקום מרכזי בתפילה היהודית . הספר נקרא כך מפני שהוא מכיל 150 מזמורי תהילה לאלוהים . בתלמוד הבבלי ( פסחים קיז , ע " א , ( ספר תהילים מיוחס לדוד המלך , וזאת מאחר שחלק מן המזמורים חוברו על ידיו , וחלק חוברו לכבודו . רובם נכתבו בימי בית ראשון , ומקצתם בתחילת ימי בית שני . מזמורים מסוימים מתוך ספר תהילים , כגון פרקי "הללויה " ו"שיר המעלות , " הושרו כנראה בבית המקדש כחלק מעבודת האלוהים . במזמורים אחדים מצוינים שמותיהם של כלי נגינה שליוו את השירה . גם המילה "למנצח" נזכרת בתחילתם של כמה מזמורים , ויש הסבורים שמדובר בראש המקהלה השרה את המזמור . כשהתגבש סידור התפילה , נכללו בו מזמורי תהילים רבים . מצויה בו חטיבה שלמה של מזמורי תהילים וקטעי שירה מספרים אחרים בתנ " ך , הנקראת "פסוקי ךזמךא , " כלומר , פסוקים של שירה . תפילת ההלל , הנאמרת בשלושת החגים שבהם עלו בני ישראל לרגל לירושלים ( סוכות , פסח ושבועות , ( בימי חנוכה ובראשי חודשים , בנויה מאוסף של מזמורי תהילים מן הפרקים קיג-קיח . הנה כמה שורות מתוך מזמור קיג , המבוסס על תפילת חנה המופיעה בספר שמואל א בתנ"ך : " הללו יה הללי עבלי ה' יהי שם ה' מברך ממזרח שמש ער מבואו רם על כל גוים ה' מי כה' אלהינו המשפילי לראות מקימי מעפר דל להושיבי עם נךיבים מושיבי עלןךת הבית הללי יה " : הללו את שם ה : ' מעתה ועד עולם : מהלל שם ה : ' על השמים כבודו : המגביהי לשבת : בשמים יבאו ץ : מאשפת יךים אביון : עם נךיבי עמו : אם הבנים שמחה ( תהילים קיג , ( 9-1 ^/ 7 / ¥ U \> על המוזיקה בתפילה היהודית בספר שמואל ב מתוארת התפילה המוארת והנגינה ככלים שונים כאשר העביר דוד את ארון הי לירושלים . "ודור ;> 7 ל בית יש bsi משחקים ל 3 ט ה' בכ ^ vg ברושים ובכנרות ובנבלים ובתאים ובמנענעים ובצבים " . ( שמואל ב ה , ( 5 בימי בית המקדש הראשון והשני שרו את מזמורי התהילים כבית המקדש כחלק מן הפולחן . זמרים ממקהלת הלוויים שרו , ומדי פעם חזר הקהל על קטעים קבועים , שהיו מעין פזמון חוזר . לאחר חורבן בית שני נמשכה השירה שליוותה חלק מן התפילות , אך לכתי התפילה לא הוכנסו כלי נגינה , לאות אבל על חורבן בית המקדש . במשך מאות שנים ליוותה את התפילה היהודית מוזיקה קולית בלבד . רק במאה ה19- הוכנסו לבתי הכנסת הרפורמיים עוגבים שנועדו ללוות את התפילה , וזאת לפי הדגם של התפילה הנוצרית . הזרם האורתודוקסי כיהדות מתנגד לכך , בראותו כהכנסת העוגב חיקוי לעבודת האל אצל הנוצרים . איור של דוד המלך מנגן בנבל - מתוך "ספר המכלול של רוםשילד , " כתב יד מאו-יר , איםליה , המאה ה15-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר