עמוד:16

סידור התפילה כל התפילות היומיות שתוארו בעמודים הקודמים מקובצות בספר תפילות הנקרא "סידור התפילה , " ובו הן מסודרות לפי הסדר שבו יש להתפלל בימי חול , בשבתות ובחלק מן החגים . בסידור מופיעים גם דברי הסבר קצרים , המתארים מתי יש לומר את התפילה או את הברכה , מהי צורת העמידה בתפילה , מה אומר החזן ומה עונה לו קהל המתפללים , והסברים נוספים . הדגימו כיצד מבםא סידור התפילה את מציאות החיים של היהודים בתקופות שונות בהיסטוריה . כיצד התפתח סידור התפילה התפתחותו של סידור התפילה הושפעה מאירועים חשובים בתולדותיו של העם היהודי . התפילות נקבע על ידי ההנהגה הדתית כמאה ה1- לספירה , בעקבות חורבן בית המקדש השני . כן חובר כתקופה זאת הנוסח של תפילת העמידה . את סידור התפילות המקיף הראשון ערך רב עמרם גאון , במאה ה9- לספירה . כמאה ה10- הוסיף רב סעדיה גאון תרגום של התפילות מעברית ומארמית לערבית , שהייתה שפת הדיבור של יהודי כבל . מציאות החיים של היהודים כגלות השפיעה אף היא על סידור התפילה , לדוגמה : לסידור הוכנסה תפילה לשלום שליטי המדינות שהיהודים חיו בהן , במטרה להביע את נאמנותו של המיעוט היהודי לשלטון . בעקבות מסעי הצלב במאות , 12-11-7 ) ומעשי הטבח שנעשו במהלכם ביהודי גרמניה , חוברה תפילה המזכירה יהודים שמתו על קידוש השם ( כלומר נרצחו בשל שנאה דתית . ( כראשית המאה ת , 19- כאשר נשים יהודיות החלו ללמוד קרוא וכתוב בעברית , החלו כמה מהן להתפלל מן הסידור . ומכיוון שבסידור מופיעה הברכה n * fi [ ,.. ] שלא עשני אשה " , יצרו פוסקי ההלכה עבור המתפללות את הברכה "ןד / 7 ל [ ... ] שעשני כרצונו " . הקמתה של מדעת ישראל , כשנת , 1948 השפיעה אף היא על סידור התפילה : הסופר ש"י עגנון חיבר תפילה לשלום המדינה , המבקשת מן האל שיגן עליה ועל שליטיה . בתפילה מכתה מדינת ישראל "ראשית צמיחת גאולתנו" - הקמת המדינה נתפסת בתפילה כתחילתו של תהליך הגאולה . סידור תפילה בכריכת נחושת מעוסרת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר