עמוד:15

כמה מן הברכות משבחות את האל ומודות לו . לדוגמה : " ברוך אתה ה , ' אלהינו ואלהי אבותינו / אלהי אברהם , אלתי יצחק ואלהי יעקב , האל הגדול , הגבור והנורא . אל עליון , גומל חסדים טובים . קונה ( בורא ) הכל , וזוכר חסדי אבות , ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה " . שאר הברכות הן בקשות הנוגעות לפרט ולציבור היהודי כולו . אחת מן הברכות העוסקות בפרט היא : " חננו מאתן : חכמה בינה ודעת " . ואחת מן הברכות העוסקות בציבור היא : "תקע בשופר גדול לחרותנו " . כל הברכות מנוסחות בלשון רבים , וגם מי שמתפלל לבדו חייב לומר את התפילה בלשון רבים . את התפילה מסיימת הבקשה : "עשה שלום t במרומיו , t : - הוא יעשה t שלום t עלינו - ? t ועל — ; בל t ישראל , ?? t : ? ואמרו ? ? אמן " . ' " t בחודשי הסתיו והחורף נכללת בתפילת העמידה בקשה שהאל יוריד גשמים , במילים "משיב הרוח ומוריד הגשם . " בחודשי האביב והקיץ , שבהם בדרך כלל אין יורדים גשמים בארץ , מברכים את האל במילים "מוריד הטל . " ? תפילת עלינו לשבח מדגישה את הזכות שנפלה בחלקם של המאמינים באל אחד לעומת עובדי האלילים : " עלינו לשברו לאדון הכל , לתת גדלה ליוצר בראשית , שלא t / my כגויי הארצות , T- ! t ולא : שמנו ; — t t כמשפחות האדמה , שלא שם חלקןנו כהם וגורלנו ככל המובס שהם t : v t ?• v , t : t : " משתחוים להבל וריק ומתפללים אל אל לא יושיע , ואנחנו כוךעים ומשתחוים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא . שהוא נוטה שמים ויוסד ארץ , " [ ... ] תפילת מנחה את תפילת המנחה אפשר להתפלל החל משעת הצהריים ועד לשקיעת החמה . התפילה פותחת במזמור תהילים , אחריו נאמרת תפילת שמונה עשרה , ולאחריה כמה קטעים נוספים . תפילת ערכית את תפילת הערבית , המכונה גם "תפילת מעריב , " אפשר להתפלל הסל מצאת הכוכבים ובמשך כל הלילה . כמו תפילת השחרית , כך גם תפילת הערבית כוללת את "קריאת שמע" וברכותיה , את "תפילת שמונה עשרה , " וקטעים נוספים . על תפילת "עלינו לשבח" בימי הניטים ראל חלק מן היהודים בתפילת "עלינו לשבח" תפילה המכוונת לא רק נגד שבדי האלילים אלא גם נגד האמונה הנוצרית בשילוש הקדוש . גם נוצרים רבים סברו שהתפילה מכוונת נגדם . ומאחר שהנוצרים גינו קטע זה , חיו קהילות יהודיות במדינות נוצריות שהשמיטו מסידור התפילה את המשפט "שהם משתחווים לףבלוריק . " מן המאה ה19- ואילך השמיט הזרם הרפורמי מסידור התפילה משפט זה , ובמקומו הוסיף לתפילה את המשפט : " כל העמים ילכ / איש כשם אלוהיו " . מהם ההבדלים בין הנוסח המסורתי של תפילת "עלינו לשבח" לבין הנוסח הרפורמי ? איזה יחס מב 0 א כל אחד מהטסחים לבני הדתות האחרות ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר