עמוד:13

כ , סדר התפילות היומי כיהדות : שחרית , מנחה , ערכית התפילות היומיות ביהדות "ז "תפילת שחרית" בבוקר , "תפילת מנחה" בצהריים , ו"תפילת עךבית" בערב . כן מברך המתפלל את האל מדי בוקר , לאחר שהוא מתעורר משנתו . בעת התפילה המתפלל מפנה את גופו לכיוון ירושלים . ברכת ההודיה , הנאמרת לאחר שמתעוררים בבוקר , מתחילה במשפט : " מודה ( מודה ( t אני : לפניה ?? , t : י , מלך ' ? : ?? . חי - וקים , 1-1- : שהחזרת - . 7 t : — - .: בי נשמתי בחמלה . רבה אמונתך " . הציצית היא גךילים - קווצות של חוטים הנקשרים לארבעת פינותיו של אריג מרובע הקרוי "טלית . " מכסים בטלית את הראש וחלק גדול של הגוף , ואחר כך את הכתפיים . משמעותה של מצוות הציצית היא להזכיר את החובה לקיים את כל המצוות . הגברים הספרדים נוהגים להתעטף בטלית החל מגיל צעיר , ואילו הגברים האשכנזים - חלקם ממלאים את המצווה החל מגיל צעיר , חלקם מגיל בר המצווה וחלקם לאר 1 ר נישואיהם . כנוסף , הגברים נוהגים ללבוש מתחת לחולצה אריג מלבני בעל ארבעה גדילים , וכך הם מקיימים את מצוות לבישת הציצית כל הזמן . בגד זה , המכונה "טלית קטן , " הם לובשים החל מגיל צעיר ( גיל שבו הבן יכול לשמור על ניקיון הבגד . ( ללבישת הציצית חוברה ברכה : " ברוך אתה ה , ' אלהינו מלך העולם , אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות ציצית " . לאחר מכן נוטל ( רוחץ ) המתפלל את ידיו , כמעשה של היטהרות . תוך כדי כך הוא מברך "-. ברוך אתה ה , ' אלהינו מלך העולם , אשר קדשנו במצותיו : t : רצונו : t על - נטילת - ? : ידים " . ? t t והוא מכין את עצמו לתפילת השחרית . לפני תפילת השחרית , הנערכת בבית או בבית הכנסת , מקיימים שתי מצוות . המצווה האחת היא לבישת ציצית , שעליה צוו בני ישראל בתורה : " ויאמר ה' אל משה לאמו : דבר אל בני ישראל ואמךת אלהם ועשו להם ציצת Sj ; כנפי בגדיהם י לד : רתם t ונתנו : t : על r ציצת ? ? הכנף Itt - פתיל : תכלת : v " ; והיה t t t לכם v t לציצת ? : וראיתם : אתו וזכרתם v : - ; את v כל r מצות : ? ה' ועשיתם אתם " : [ ... ] ( במדבר טו , ( 39-37 הקלף עשוי מציידו הפנימי של העור בגופה של בהמה כשרה למאכל , שמעבדים אותו כדי שיהיה אפשר לכתוב עליו . ספרי התורה נכתבו על קלף משום שבתנאים של חום ולחות הקלף נשמר בתקופות קדומות טוב יותר מן הנייר שהיה אז כשימוש . גם לאחר המצאת הדפוס . כמאה ה , 15- המשיכו לכתוב על קלף את ספרי התורה שמהם קוראים בבית הכנסת . גם פסוקי התורה שבתוך המזוזות התלויות על דלתות הבתים היהודיים , נכתבים על גבי קלף . גדילי ציצית המבצבצים מחולצתו של הלובש

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר