עמוד:10

למרות התפזרות היהודים בעולם מאז המאה וו ו לספירה , נשמר הדמיון בין הקהילות בסדר התפילות , במספרן , בזמניהן ובתוכנן . בכל קהילה נוספו לנוסח זה פיוטים , כלומר שירי הודיה ושבח לאל , ביוזמתם של שליחי הציבור . ומאז שהחלו להדפיס את ספרי התפילה , במאה ה , 16- נעשה נוסח התפילה אחיד יותר . הזרמים החדשים שקמו ביהדות במאה ה19- הכניסו שינויים מסוימים לסדר התפילה ולנוסח שלה , על פי השקפתו של כל זרם . כתרות : מהודייה מרים לליטורגיה של השעות T ? — ביטויים לתפילה אישית ספונטנית מופיעים בבשורות שבברית החדשה למשל : בתפילת ההודיה t t , ? t : ! ' של מרים לאחר שקיבלה את הבשורה שהיא עתידה ללדת את המשיח , או בתפילתו של זכריה , אביו של יוחנן המטביל , כאשר יוחנן נימול . הברית החדשה מספרת גם כי ישוע חיבר נוסח תפילה שכונה אחר כך "תפילת האדון , " ומסר אותו לתלמידיו . ( את נוסח התפילה ראו בהמשך הפרק ( . כתוצאה מפעילותם של השליחים , תלמידיו של ישוע , נוסדו - הסל מן המאה ה1- לספירה ואילך - קהילות נוצריות . החברים בקהילות האלה נהגו להיפגש מדי פעם ולהתפלל . במאות 4- / 7 וה5- לספירה כבר היו ברחבי האימפריה הרומית קהילות נוצריות רבות , וקמה להן הנהגה . ההנהגה יצרה סדר תפילות וכינתה אותו "הליטוךגיה של השעות " ( ליטוךגיה - עבודת האלוהים . ( סדר זה הפך לחלק מהחובות היומיות של הנזירים ושל כוהני הדת בקהילות הנוצריות . במאה ה , 19- בארצות שבהן קיבלו היהודים אמנציפציה ( שוויון זכויות , ( נוצר פיצול בקרב הקהילות היהודיות . חלק מהיהודים הפסיקו לחלוטין להשתתף בפעילות הקהילתית , והאחרים הצטרפו לזרמים דתיים חדשים שנוצרו : הזר 0 הרפורמי ערך רפורמות , כלומר הכניס שינויים , באורח החיים היהודי , ביסודות האמונה ובפולחן הדתי . למשל : מייסדי הזרם הרפורמי ביטלו את האמונה בתחיית המתים ובביאת המשיח . כן חדלו הרפורמים לציית להלכה וביטלו כמה מצוות - למשל , הם התירו נסיעה בשבת . לפי הזרם הרפורמי , העיקר ביהדות הוא מצוות המוסר , ולכן זרם זה מרגיש את השוויון בין כני האדם ושואף לאחווה בין בני כל הדתות . הזרם הקונסרבטיבי גם הוא , בדומה לזרם הרפורמי , קידש את ערך השוויון , ולפיכך העניק כהדרגה מקום נרחב יותר לנשים בפעילות הדתית - בהסמכה לרבנות ובהשתתפות בתפילה . בשונה מן הרפורמים , הקונסרבטיבים מקבלים את הסמכות של ההלכה , אך הם עורכים בה שינויים זהירים מאחר שלדעתם יש להתאימה לתנאי החיים ככל תקופה . הזר 0 האורתודוקסי - זרם דתי שאורח החיים של אנשיו בוסס על הציות להלכה ולפוסקיה . האורתודוקסים מאמינים במקור האלוהי של התורה וסבורים כי ההלכה היא נצחית , ולכן הם עורכים בה שינויים בזהירות רבה ביותר . האורתודוקסים שואפים לשמר את היהדות שלפני האמנציפציה . הם מתאמצים לחזק את שמירת המצוות ואת הציות לרבנים על ידי הקמת מערכת חינוך ייחודית מסועפת . כמאה ה19- התארגנו קהילות יהודיות השייכות לזרם האורתודוקסי במטרה לעמוד מול תהליך החילון ומול ההתארגנות של הזרם הרפורמי והזרם הקונסרבטיבי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר