עמוד:8

פרק ראשון : התפילה בימי החול אנשים רבים פונים לעתים לאלוהים ברגעי מצוקה או בזמן של שמחה . פנייה זאת לובשת לעתים צורה של תפילה . בשלוש הדתות , התפילה מבטאת את שאיפתו של המאמין ליצור קשר עם האל ולהתקרב לקדושה . באמצעות התפילה האדם מבטא את יחסו לאל - אהבה , ביטחון , יךאה , כניעה ולעתים מרואה . התפילה תופסת מקום מרכזי בעבודת האל בשלוש הדתות , ובלעדיה אין לדת קיום . נתבונן בכמה דוגמאות המבטאות זאת : ? ביהדות - בתנ '' ך נאמר : "והיה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את ה' אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם " : ( דברים יא . 113 , חז"ל תהו כיצד יכול האדם לעבוד את האל בלבבו , כלומר לקיים מצוות באמצעות הלב , וקבעו : "עבודה בלבל ואיזו ? זו תפילה "! ( תלמוד ירושלמי , ברכות ד , א . ( ? בנצרות - פאולוס כתב אל קבוצות נוצריות שונות איגרות הדרכה , שהוכנסו לכתבי הקודש . באיגרותיו הנחה את המאמינים להרבות בתפילה : "התמידו להתפלל ; הודו על כל דבר ; כי זהו רצון אלהים לגביכם במשיח ישוע " . ( האיגרת הראשונה אל התסלוניקים ה , . ( 18-17 בדרשה שבה פירש אוגוסטינוס , מאבות הכנסייה הנוצרית , את דרשת ההר שבברית החדשה , הוא קבע כי "מעשה התפילה מטהר את ליבנו ומכין אותו לקבל את מתנות האל" ( הדרשה על "הדרשה על ההר . ( 14 , 3 , 11 , " ? באסלאם - לתפילה יש חשיבות עליונה . הקראן אומר כי המוסלמי הוא "המזכיר את שם ריבונו ומתפלל" ( סירת העליון [ אלאעלא ] , 87 - פסי . ( 15 כלומר , ההגדרה למוסלמי היא , על פי הקראן : אדם שמתפלל . בשלוש הדתות נקבע שהתפילה היא חובה דתית . ביהדות ובאסלאם ממלאים כל המאמינים את אותן חובות תפילה יומיות : ביהדות נקבעו שלוש תפילות , ובאסלאם נקבעו חמש תפילות . בנצרות , לעומת זאת , תפילות החובה היומיות מוטלות רק על אנשי הכנסייה : הנזירים , הנזירות וכוהני הדת . קבוצה זאת , שהיא מיעוט קטן בקרב המאמינים , נתפסת כמי שממלאת את חובות הדת בשם כלל הציבור הנוצרי , והיא מקדישה את כל חייה לעבודת האל . הנצרות אינה מחייבת את המאמינים מן השורה , שהם רוב הציבור הנוצרי , להתפלל בימות החול , אלא היא רואה בכך רשות . של לתפילות יש תכנים מגוונים , בשלוש הדתות . יש תפילות הבעת ^ כח ( דברי תהילה והערכה ) והודיה ( דברי תודה , ( יש תפילות המביעות הערצה לגדולת האל , יש תפילות המכילות בקשות הקשורות לאדם המתפלל ולקרובים לו , ויש תפילות של הודאה בחטאים ובקשת מחילה . כן יש בשלוש הדתות תפילות הנאמרות ביחידות , ויש תפילות הנאמרות בציבור ; יש תפילות שאומרים במועדים קבועים ולכבוד אירועים מסוימים , ויש תפילות שאומרים בכל זמן . * . 1 כיצד מנמקים הציםוםים הלקוחים מדברי חז " ל , מאנחת פאולוס ומן ה 7 ןראן את חשיבות התפילה ? . 2 כיצד מקשרת התפילה בין אדם לאלוהיו ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר