מתוך:  > Student Book Pages 58-59

עמוד:58

עמוד 1 Let's Read and Write Unit 2 | Part 5 - Let's Read and Write 58 Read . . 1 bag tan 2 bat 4 tag 1 3 קִרְאוּ אֶת הַצְלִילִים וְהַמִלִים . . 2 . ּוניִזֲאַהRead and circle וְהַקִיפוּ אֶת הַתְמוּנָה הַמַתְאִימָה . g a b b a g b a g n a g n a g t a b t a b n a b n a b g a b t a g t a g

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר