מתוך:  > Student Book Pages 58-59

עמוד:59

59 . 3 Unit 2 | Part 5 - Let's Read and Write קִרְאוּ אֶת הַמִשְׁפָּטִים . כִּתְבוּ אֶת הַמִלִים וּמִתְחוּ קַו לַתְמוּנָה הַמַתְאִימָה . . Read Write and match . 4 . 1 2 3 4 Nat has a bag . A tag on a bag . 3 4 A bag . A tag . 1 2 gab onhas

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר