עמוד:191

גופים משוכללים התשובה היא לא . לדוגמה, גוף זה אינו גוף משוכלל כי מספר הפאות הנפגשות בכל קודקוד אינו שווה בכל הקודקודים . ב פעילות 13 ( אתגר ) על התלמידים לשער ולבדוק אם הצורה המופיעה בכל סעיף היא פריסה של תמניון . הינה התשובות לפעילות זו : 13 . לפניכם צורות המורכבות מ- 8 משולשים שווי צלעות חופפים . לגבי כל צורה, שערו אם היא פריסה של תמניון ובדקו את השערתכם בעזרת הדף "פריסות של תמניון - כן או לא ? " שבעמוד 239 . בא השערה : השערה : בדיקה : בדיקה : דג השערה : השערה : בדיקה : בדיקה : אתגראתגר פריסה של תמניון פריסה של תמניון לא פריסה של תמניון לא פריסה של תמניון בב דד קו את עצקו את עצ ממ ככ עמוד 207 בחלק זה חוזרים על החומר שנלמד בפרק, והוא משמש לבדיקה עצמית של התלמידים . 191

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר