עמוד:135

א . הכרת הגליל דוגמאות לנימוקים אפשריים : א סעיף א – שני העיגולים אינם חופפים : סעיף ג – שני העיגולים נמצאים על אותה צלע של המלבן המשמש כמעטפת, ולכן כאשר מגלגלים את המלבן לצורת גליל, העיגולים מכסים זה את זה ואינם ג נמצאים משני צידי המעטפת : סעיף ד – העיגולים נמצאים על צלעות סמוכות של המלבן, ולכן כאשר מגלגלים את המלבן לצורת גליל, אחד העיגולים יפריע לסגירה ולא יהיה במקומו מול ד הבסיס האחר : סעיף ה – המעגלים צמודים לצלע מלבן שקצרה מההיקף שלהם, ולכן המעטפת לא תוכל להקיף את ה הבסיסים : סעיף ז – המעגלים צמודים לצלע מלבן שקצרה מההיקף ז שלהם, ולכן המעטפת לא תוכל להקיף את הבסיסים : סעיף ח – המעטפת אינה בצורת מלבן ואינה נסגרת ח לצורת גליל : 135

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר