עמוד:129

מבוא לפרק חשוב להדגיש שהגליל צריך לכלול גם את שני הבסיסים שלו ולא רק את המעטפת, לדוגמה : כדי שגליל של נייר טואלט ייצג גליל, יש להשלים בו ( אפשר בדמיון ) את שני הבסיסים . בפרק זה עוסקים רק ב גליל ישר . גליל ישר הוא גליל שבו הקטע המחבר את מרכזי הבסיסים מאונך למישורי הבסיסים . באופן אינטואיטיבי אפשר להסביר שבגליל ישר העומד על אחד מבסיסיו המעטפת "זקופה" ולא "נוטה", והבסיס "העליון" נמצא בדיוק "מעל" הבסיס "התחתון" . פריסה של גליל פריסה מקובלת של גליל ( ישר ) מורכבת ממלבן ומשני עיגולים חופפים המחוברים לצלעות נגדיות של המלבן . בתהליך בניית הגליל המלבן יוצר את המעטפת, והעיגולים יוצרים את הבסיסים . ההיקף של כל אחד מהמעגלים צריך להיות שווה לאורך צלע המלבן שהוא מחובר אליה, משום שכאשר בונים את הגליל, המלבן צריך "לעטוף" את העיגולים . אורך הצלע האחרת של המלבן מגדיר את גובה הגליל, לדוגמה : גובה של גליל כדי למדוד גובה של גליל אפשר להניח אותו על אחד הבסיסים ולהצמיד סרגל למעטפת הגליל . נוח להיעזר גם בעיפרון, להניח אותו במאונך לסרגל ולמדוד . נפח של גליל הנוסחה לחישוב נפח גליל ( V ) דומה לנוסחה לחישוב נפח מנסרה, כאשר h הוא הגובה S-ו הוא שטח הבסיס V = S × h . חישוב הנפחים של שני הגופים דומה כי גם לנפח של מנסרה וגם לנפח של גליל אפשר להתייחס כאל גוף הבנוי משכבות זהות . גליל ישרגליל לא ישר 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 גובה הגליל הוא 7 ס״מ 129

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר