עמוד:124

ד . פעילויות לסיכום הפרק ב סעיף ד אפשר לאמוד את השטח הדרוש לפרח אחד כ- 25 סמ"ר או 0025 . 0 מ"ר, ומכאן שאפשר לשתול בערוגה כ- 460 , 4 פרחים ( 460 , 4 = 0025 . 0 : 15 . 11 ) . יצירה ביצירה ב ממ חוגהחוגה עמוד 131 ב פעילויות 3 ו- 4 התלמידים מתבקשים לסרטט איש שלג ומחבת להכנת פנקייקים : פעילויות 5 ( אתגר ) ו- 6 מאפשרות לעודד ולפתח חשיבה יצירתית ותפיסה חזותית . בפעילויות אלה התלמידים מתבקשים לשער תחילה איזה מהשטחים או ההיקפים גדול יותר או אם הם שווים לפני ביצוע החישובים המספריים, ואחר כך לבדוק את השערתם בעזרת החישובים . ב פעילות 5 , במקום להשוות את השטחים הלא מכוסים, נוח יותר להשוות את השטחים הצבועים בכחול . ב סעיף א , בהשוואה בין סרטוט 1 לסרטוט 2 , לדוגמה, יהיו תלמידים שישערו שהשטח הכחול בכל סרטוט שונה, אך יהיו כאלה שישערו שאמנם בסרטוט 2 יש 4 עיגולים לעומת עיגול אחד בסרטוט 1 , אבל גם הרדיוס של כל אחד מהם קטן פי 4 בסרטוט 2 לעומת סרטוט 1 , ולכן השטחים הכחולים בשני הסרטוטים שווים . סרטוט 2 סרטוט 1 ב סעיף ב , בחישובים, אפשר לראות ששטח העיגול הגדול בסרטוט 1 הוא 24 . 50 סמ"ר בקירוב 2 4 × π ) ושטח ארבעת העיגולים הקטנים בסרטוט 2 גם הוא 24 . 50 סמ"ר בקירוב ( 16 × π = ( 16 × π = 2 2 × π × 4 ) , ולכן גם השטחים הלא מכוסים שווים . באופן דומה אפשר להשוות בין סרטוט 1 לסרטוט 3 ולראות שגם שם השטחים הלא מכוסים שווים . 124

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר