עמוד:123

ד . פעילויות לסיכום הפרק נסו להכליל : דד יו יו • פי כמה יגדל היקף של מעגל אם יגדילו את הרדיוס שלו פי 3 ? פי כמה יגדל השטח ? • פי כמה יגדל היקף של מעגל אם יגדילו את הרדיוס שלו פי 10 ? פי כמה יגדל השטח ? על פי ההסבר שבתחילת הפעילות אפשר להסיק שאם מגדילים את הרדיוס של מעגל פי 3 , ההיקף שלו יגדל פי 3 והשטח שלו יגדל פי 9 , ובאופן דומה : אם מגדילים את הרדיוס של מעגל פי 10 , ההיקף שלו יגדל פי 10 והשטח שלו יגדל פי 100 . הינה התשובות ל פעילות 2 ( אתגר ) סעיפים א – ג : 2 . בחצר עיריית רמת גן יש שעון פרחים בצורת עיגול . אורך מחוג הדקות בשעון הוא כ- 5 . 1 מטר . אורך מחוג השעות הוא כ- 1 מטר . א מה אורך הדרך שקצה מחוג השעות עובר בסיבוב שלם ? חישוב : צילום : ד"ר אבישי טייכר היעזרו בסרטוט וענו על השאלות . אתגראתגר 12 3 6 9 1 מ 5 . 1 מ ר ט ו ט של שעו ה פ רחי ׳ 28 . 6 מ בקירוב 1 14 . 3 2 28 . 6 ≈ ג רדיוס הערוגה הוא 2 מטר בערך ורדיוס כל אחד מחמשת העיגולים שבתוך הערוגה הוא 3 . 0 מטר בערך . מהו בערך שטח ערוגת הפרחים בשעון ? חישוב : ב מה אורך הדרך שקצה מחוג הדקות עובר בסיבוב שלם ? ׳ 42 . 9 מ בקירוב חישוב : 5 . 1 14 . 3 2 42 . 9 ≈ ״ 15 . 11 מר בקירוב ) 09 . 0 14 . 3 ( 5 - 4 14 . 3 15 . 11 ≈ 123

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר