עמוד:119

ג . שטח של עיגול לפיכך היקף הצורה הצבועה גדול מהיקף המלבן המקורי . באותו אופן אפשר להסיק גם בסעיפים האחרים על היקף ושטח הצורות שהתקבלו . הינה התשובות לפעילות זו : בא 18 . יחיאל השתמש במלבני נייר חופפים . הוא גזר והדביק חצאי עיגולים ויצר צורות חדשות . בכל סעיף השוו בין ההיקף והשטח של הצורה שהתקבלה להיקף ולשטח של מלבן הנייר, וקבעו אם הם גדלו, קטנו או לא השתנו כלל . ההיקף : גדל / קטן / לא השתנה ההיקף : גדל / קטן / לא השתנה השטח : גדל / קטן / לא השתנה השטח : גדל / קטן / לא השתנה דג מצאו צורות שההיקפים שלהם שווים וצורות שהשטחים שלהם שווים . דד יו יו ה ו ההיקף : גדל / קטן / לא השתנה השטח : גדל / קטן / לא השתנה ההיקף : גדל / קטן / לא השתנה השטח : גדל / קטן / לא השתנה ההיקף : גדל / קטן / לא השתנה השטח : גדל / קטן / לא השתנה ההיקף : גדל / קטן / לא השתנה השטח : גדל / קטן / לא השתנה צורות שההיקפים שלהם שווים : סעיפים א ו-ב ( שתי צלעות ארוכות וצלע אחת קצרה של המלבן וקשת של חצי עיגול ) וסעיפים ד, ה, ו ( שתי צלעות ארוכות של המלבן ושתי קשתות של חצי עיגול ) . צורות שהשטחים שלהם שווים : סעיפים א ו-ג ( מלבן שגזרו ממנו חצי עיגול ) . 119

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר