עמוד:104

ב . היקף של מעגל לאחר פרק זה, ולכן משתמשים כאן במילה "מנה" במקום במילה "יחס" . ב פעילויות 2 – 4 עוסקים באומדן היקפים של מעגלים במצבים מציאותיים שונים . לצורך אומדן זה יש להשתמש בקשר בין היקף המעגל לקוטרו שמצאו התלמידים בפעילות הקודמת . הינה התשובות ל פעילות 4 : 4 . ענו על השאלות . ג האם אפשר להניח חביתה עגולה שהקוטר שלה הוא 12 ס"מ על צלחת עגולה שההיקף שלה הוא 45 ס"מ ? הסבירו . ד תלמידים מתאמנים לקראת תחרות ריצה של 500 מטר . בשיעור חינוך גופני הם הקיפו פעמיים כיכר עגולה שקוטרה 40 מטר . ‹ האם הם רצו מרחק גדול מהמרחק שירוצו בתחרות ? הסבירו . ‹ מה מספר הפעמים שעל התלמידים להקיף את הכיכר כדי לרוץ את המרחק שירוצו בתחרות בקירוב ? . ב האם מכסה עגול שהקוטר שלו הוא 15 ס"מ יכול לכסות סיר עגול שהיקפו 40 ס"מ ? הסבירו . א האם אפשר להקיף בריכה עגולה שהקוטר שלה הוא 6 מטר באמצעות גדר באורך 12 מטר ? הסבירו . לא, כי היקף הבריכה העגולה גדול במקצת מ- 18 מטר, ואורך הגדר הוא 12 מטר בלבד . כן, כי היקף המכסה גדול במקצת מ- 45 סמ, ולכן ״ יכסה את הסיר שהיקפו 40 סמ . ״ כן, כי היקף החביתה גדול במקצת מ- 36 סמ, ״ והיקף הצלחת הוא 45 סמ . ״ לא, כי היקף הכיכר גדול במקצת מ- 120 מטר, ופעמיים ההיקף גדול במקצת מ- 240 מטר, שזהו מרחק קטן מ- 500 מטר . 4 פעמים 104

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר