עמוד:98

א . הכרת המעגל והעיגול ב פעילות 9 התלמידים מתבקשים לסרטט במחברת מעגלים בשני גדלים : מעגל אחד שאורך הרדיוס שלו הוא מספר שלם ( 4 ס"מ ) ומעגל אחר שאורך הרדיוס שלו אינו מספר שלם ( 5 . 3 ס"מ ) . מטרת הפעילות היא לעסוק ביתרונות ובחסרונות של שני הכלים שהכירו – המחוגה והפס ליצירת מעגלים . התלמידים מגלים שבעזרת הפס אפשר לסרטט רק מעגלים שאורך הרדיוס שלהם הוא מספר שלם . יצירה ביצירה ב ממ חוגהחוגה עמוד 94 ב פעילות 10 מופיעה לראשונה פעילות יצירה במחוגה המלווה פרק זה . סרטוט קישוטים ממעגלים תורם להבנת המושגים שנלמדו עד כה ולקישור ביניהם : 10 . סרטטו במחברת מעגל גדול ובתוכו מעגלים בגדלים שונים, כמו בסרטוט . היעזרו במחוגה או בפס ליצירת מעגלים . יצירה ביצירה ב ממ חוגהחוגה שימו לב שיש לסרטט סרטוט דומה לזה המוצג בפעילות . אין צורך לדייק בגדלים, אלא רק בקשרים בין המעגלים : קשר בין הרדיוסים של המעגלים ומיקום המעגלים . אפשר להציע לתלמידים לסרטט סרטוטים נוספים לפי בחירתם . כמו המושג רדיוס, כך גם המושגים מיתר וקשת מוצגים לתלמידים בדרך של פעילות . לאחר ההגדרה של המושג מיתר, הוא מוצג בעזרת קיפול נייר : כך אפשר ליצור מיתר במעגל בעזרת קיפול : הק ט ע שהתקבל הוא ממ יתריתר . מקפלים עיגול . פעילות 11 היא פעילות לכל הכיתה, ובה התלמידים יוצרים מיתרים בעזרת קיפול עיגולים הנמצאים בחוברת האביזרים . שימו לב שבחרנו להציג מיתר שאינו קוטר, בשונה מהקיפול האינטואיטיבי של עיגול לשני חלקים חופפים . קיפול מיתר שאינו קוטר ייצור מיתרים באורכים שונים, וב סעיף ב התלמידים מתבקשים להשוות את אורכי המיתרים שקיבלו . מתלמידים מתקדמים אפשר לבקש ליצור מיתר באורך השווה לאורך המיתר של חבריהם . במהלך פעילות 98

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר