עמוד:97

א . הכרת המעגל והעיגול בעמוד 92 בספר לתלמיד מוסבר כיצד מסרטטים מעגל בעזרת מחוגה . יש לשים לב לכך שקיימים מספר סוגים של מחוגות ואופן השימוש בהן שונה במקצת זה מזה . חשוב להדריך את התלמידים להשתמש נכון במחוגה שברשותם : מְחוּגָה היא כלי לסרטוט מעגלים וקשתות . מקור המילה ״מחוגה״ הוא מהמילה ״לחוג״ ) להסתובב, לנוע במעגל סביב משהו ( . ס״מ 6 5 4 3 2 1 0 כך מסרטטים מעגל ברדיוס נתון בעזרת מחוגה : פ ותחי את ה מ חוגה ל פ י אור הר ד יו נ ועצי את חו ד הרצוי . ה מ חוגה ב נ קו ד ת ה מ ר כ ז הרצויה . מ ובבי את ה מ חוגה כ שחו ד ה מ חוגה מ ש מ ש כ ציר והעי פ רו מ ר טט את ה מ עגל . פעילויות 8 ו- 9 הן פעילויות יישום . ב פעילות 8 אפשר להיעזר במחוגה או בסרגל וכדאי להבחין בהבדל בשימוש בין שני כלים אלה . אפשר להיעזר בפס נייר המשמש להשוואה בין אורך הרדיוס הנתון לאורכי הרדיוסים של המעגלים . במחוגה אפשר לבחור באחד הרדיוסים הנתונים, לסרטט את כל המעגל, ובמקרה שנבחר הרדיוס המתאים, הוא יחפוף למעגל . בסרגל מודדים את הרדיוס ומשווים בין אורך הקטעים לרדיוס המעגלים . הינה התשובות לפעילות זו : 8 . לפניכם שלושה מעגלים וחמישה קטעים . א . מתחו קו מכל מעגל אל הקטע השווה באורכו לאורך של רדיוס המעגל . הדגא ב ABC 97

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר