עמוד:96

א . הכרת המעגל והעיגול דרך נוספת : מניחים יתד בנקודה מסוימת המשמשת מרכז המעגל . כורכים לולאה של חוט סביב היתד בקצה אחד ושמים עיפרון בקצה האחר – עיפרון זה משמש לסרטוט . גם כאן המרחק בין היתד לעיפרון נשמר קבוע במהלך הסרטוט, וזהו רדיוס המעגל . לולאת החוט צריכה כמובן להיות מתוחה במהלך הסרטוט . יתד כדאי לעודד את התלמידים להציע הצעות יצירתיות נוספות שלא הוצעו כאן . הצעה לפעילות נוספת במקום להציג לתלמידים את הסרטוטים, אפשר לעשות פעילות כיתתית עם המורה . אפשר לבקש מהתלמידים להביא חפצים שונים שבעזרתם ניתן לסרטט מעגלים ולהשוות בין הסרטוטים השונים שעשו בעזרת החפצים שהביאו . לאחר מכן, אפשר להציג את ההצעות השונות . במסגרת שבעמוד 91 בספר לתלמיד מוסבר כיצד מסרטטים מעגלים בעזרת ה פס ליצירת מעגלים המצורף לחוברת האביזרים . לשם נוחות מומלץ לנעוץ את אחד העפרונות במספר 0 , אך כמובן אפשר לנעוץ אותו בכל מקום אחר : כך מסרטטים מעגלים בעזרת הפס ליצירת מעגלים ובעזרת שני עפרונות מחודדים : נ ועצי עי פ רו בחור הצ מ ו ד ל מ פ ר 0 . נ קו ד ה ז ו תהיה מ ר כ ז ה מ עגל . נ ועצי עי פ רו אחר בחור נ ו ו מ ובבי את העי פ רו יבוב של ביב ה נ קו ד ה הראשו נ ה . מ תקבל מ עגל . 1112 0 1 9 78 56 34 21 0 ס״מ 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 21 0 ס ״מ 2 1 1 01 1 9 8 7 6 5 4 3 21 0 ס״מ 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 21 0 ס ״מ ב פעילות 6 משתמשים בפס זה תוך התייחסות למרכז המעגל ולרדיוס שלו . כדאי להמליץ לתלמידים להדגיש תחילה את מרכז המעגל כדי להקל את זיהוי הרדיוס, ולעבוד לפי ההנחיות שבמסגרת . 96

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר